Yale University

Yale University (YU) er et privat universitet i delstaten Connecticut, USA. Universitetet ble grunnlagt i 1701 og er USAs tredje eldste utdanningsinstitusjon. YU ligger per i dag på 2. plass globalt på Times liste over verdens beste universiteter.

New Haven er den nest største byen i Connecticut og har i byområdet rundt 600 000 innbyggere. Byen ble grunnlagt allerede i 1638.

Gjeld for

Ph.d programmet i Helse, funksjon og deltaking

Praktiske forberedelser

Alle studenter som skal til USA må søke om studentvisum. Dere må da dra på et visumintervju til den amerikanske ambassaden i Oslo.

Språk

Det er ingen språkkrav knyttet til utveksling på Ph.d.-nivå, men det er viktig at man behersker engelsk på et høyt akademisk nivå.

Faglig godkjenning

For å kunne søke om utveksling må du ha fått søknaden din godkjent av studieprogrammet ditt ved det fakultetet du tilhører. En godkjent søknad innebærer blant annet at du har fått en faglig forhåndsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglige forhåndsgodkjenningen spesifiserer hva du skal gjøre mens du er på utveksling og at disse aktivitetene blir fullt ut godkjent som en del av din utdanningsplan ved HVL

Kva kan du studere?

Ph.d.-studium i helse, funksjon og deltaking

Studenter som er tatt opp til Ph.d programmet i Helse, funksjon og deltaking kan ha et forskningsopphold ved Yale University på opptil ett semester.