Inngang Kronbar

Aktiv student i Bergen

Studietida handlar ikkje berre om det faglege. I Bergen kan du òg engasjere deg i ein lang rekkje aktivitetar av og for studentar.

Din guide til studentlivet i Bergen

Studenthuset

Et av byggene på campus var tidligere verksted for damplokomotiv. I dag er verkstedet fra 1921 blitt til studenthuset – her finner du ulike studentorganisasjoner og studentaktiviteter. Studenthuset finner du i H-bygget på Kronstad. Det er åpent for alle studenter på dagtid.

Bergen Teknikkersamfund (BTS)

Bergen Teknikersamfund er studentersamfunnet ved HVL, campus Bergen. Der HVL står for det faglige, står BTS for det sosiale for alle studentene. BTS er en stor organisasjon med mange ulike undergrupper, arrangementer og prosjekter. Hver eneste dag arbeider frivillige studenter for at du skal få et godt og variert tilbud i din studietid. Som landets nest eldste studentorganisasjon stiftet i 1877, har BTS lange tradisjoner som lever i beste velgående. Som student ved HVL i Bergen kan du delta på alle BTS sine arrangementer gjennom hele året, og du har også mange muligheter til å selv være med i BTS og bidra til det sosiale som skjer på skolen. BTS har blant annet ansvar for:

  • BTS Idrett – BTSI
  • Karrieredagen
  • Vinterlekene
  • Revy
  • Rosettballet

Følg BTS på Facebook.

Kronbar

Studentbaren og konsertscenen på Kronstad drives på frivillig basis av studentene i Bergen. Her finner du arrangementer for alle studenter tilknyttet HVL. Tre ganger i uken holder Kronbar dagåpent, hvor du enten kan arbeide med skole eller få et sosialt avbrekk fra lesing, med en kaffe i hånden. På kveldstid holder baren ukentlige og månedlige arrangementer som:

  • Quiz
  • Jam
  • Temafester
  • Lånekassen
  • Konserter

Som student ved HVL campus Bergen kan du bli frivillig på Kronbar, som å være barpersonell, lyd og lystekniker, artistvert og mer! 

Følg Kronbar på Facebook for åpningstider og informasjon om kommende arrangementer.

Studentdemokrati

Studenttinget er det øverste organet i studentdemokretiet ved høgskolen, og består av 20 representanter fra alle høgskolen sine fem campuser. Representantene møtes fem ganger i året for å behandle saker og vedta politikk som angår studentene ved høgskolen. Engasjer deg i Studenttinget for å være med på å påvirke din egen studenthverdag. Her kan du lese mer om Studenttinget.

Studentrådene

Studentrådene er det naturlige kontaktleddet mellom tillitsvalgte. Høgskolen på Vestlandet har to typer studentråd, nemlig studentcampusråd og studentfakultetsråd.

Studentcampusråd

Studentcampusrådene er organisert per studiested, og representerer studentene ved de fem campusene, Haugesund, Stord, Førde, Sogndal og Bergen. Medlemmene i studentcampusrådene er de instituttillitsvalgte på hvert studiested, og rådene er ledet av to campustillitsvalgte. Les mer om studentrådet i Bergen.

Studentfakultetsråd

Studentfakultetsrådene er ledet av to fakultetstillitsvalgte og består av instituttillitsvalgte på tvers av campus. De skal ta vare på studentene sine interesser ved fakultetet og fremme disse for fakultetsledelsen, sentraladministrasjonen og studenttinget.

Følg HVL på sosiale medium!

Vi er på facebook.com/hvl.no og instagram.com/hvl.no. Tagg gjerne bilda dine med #hvlfolk.

Sjekk óg ut Facebook-gruppa for kva som skjer i Bergen.