Teleslynge i Førde

  • 2. etasje i nybygget, auditorium Sogn
  • 1. etasje i nybygget, auditorium Nordfjord
  • 1. etasje i gamlebygget, auditorium Førde