Kvilerom og teleslynge

På campus Sogndal har vi kvilerom tilgjengeleg. Vi har også tilrettelagt for teleslynge.

Kvilerom

Vi har kvilerom for studentar som treng å kvile seg eller amme. Du er velkommen til å bruke kvileromma ein avgrensa periode i løpet av dagen. Kvileromma kan ikkje reserverast, og det skal berre vere ein person på kvilerommet om gongen.

 • Høgskulebygget, 3. etasje (du kan låne nøkkel i Servicetorget)
 • Fossbygget, 3. etasje

Teleslynge

Bragebygget:

 • Plan 1 Auditorium rom 01 001, Yggdrasil
 • Plan 1 Klasserom 01.03B, Hild 2
 • Plan 1 Møterom 01.012, Tor
 • Plan U Musikk 00U 001.2, Skirne 2
 • Plan U Klasserom medium 00U 015, Frøya
 • Plan U Klasserom digital 00U 014, Skuld
 • Plan U Klasserom grafisk verkstad 00U 013, Gerd


Fossbygget:

 • Auditorium F207 (2. etg)
 • Auditorium og F300. (3. etg)

Høgskulebygget:

 • 1. etasje klasserom Ålfoten (H1091)
 • 2. etasje klasserom Stad (H2091)
 • 1. etasje auditorium Josten (H 1093)
 • 2. etasje auditorium Storen (H 2093)
 • 4. etasje klasserom Kjernehuset (H4108)

I tillegg er det teleslynge i skranken i Servicetorget (3. etasje), på biblioteket (4. etasje) og i kantina (5. etasje).