Studentliv på Stord

  • Frå dykking og segling til fest og moro – på Stord finst det meste og noko for dei fleste.

  • Foto: Haldis Lauksund

    Campus Stord ligg nær Leirvik by som er kommunesenter i Stord kommune. Her ligg både kjøpesenter handlegatar, kafear, restaurantar og uteplassar og eit kulturhus med bibliotek, symjehall, kino og teaterscene.

  • Stemningsbilde frå "Romstokk"

    Fleire ulike studentforeiningar tilbyr studentane på Stord spennande aktiviteter og tilbod, som sørgjer for at studentane får stimulert sine sosiale antenner :)

  • Studentsamskipnaden har 130 studentbustader plasserte på campus i «tøffelavstand» til høgskulebygga.

  • Eit godt studentmiljø gir deg lyst til å gå på skulen og lyst til å lære. Vi vil at våre studentar skal ha det god og trivast som studentar.

Kalender

#hvlfolk