Studenter utenfor servicesenteret på campus Stord

Fasilitetar på Stord

Treng du ein pust i bakken, eller ein stad å amme eller stelle ein baby?

Kvilerom og stellerom

Høgskulen tilbyr kvilerom for studentar som treng å kvile seg eller amme. Du er velkommen til å bruke kvileromma ein avgrensa periode i løpet av dagen. Kvileromma kan ikkje reserverast, og det skal berre vere ein person på kvilerommet om gongen.

På Stord er UND119 kvilerom, som óg blir nytta til amming. 

UND135 er stellerom.

Teleslynge

Store auditorium 161