PPU-Y campus Stord

Dette er informasjon til deg som har fått tilbud om studieplass på praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y) på Stord.

Oppmøte

Du møter til første samling onsdag 4. september 2019, klokka 10.00.

Campus ligg på Stord og Rommetveit og adressa er Klingenbergvegen 4.

Ver merksam på at studentar som ikkje møter til første samling mister studieplassen.

Organisering

Studiet har tre samlingar kvart semesteret og samlingane føljer same oppsettet:

  • Onsdag: Tverrfaglege profesjonsemne
  • Torsdag: Pedagogikk
  • Fredag: Studiedag (ikkje for HO-profilen)/Helse og oppvekstdidaktikk
  • Laurdag: Yrkesdidaktikk (i Bergen) (ikkje for HO-profilen) /studiedag

Samlingane går i veke 36, 42, 46, 2, 7 og 17.

Praksis

Praksis er i de nasjonale forskriftene beskrevet som 60 praksis dager med ordinær arbeidstid for lærere (30 praksisdager hvert studieår).

På nettsiden om praksis finner  du en mer detaljert gjennomgang av innholdet og praksislærer sine oppgaver. Dette kan du også gi til mulige skoler eller lærere for å gi de et innblikk i hva det innebærer å være praksislærer.

Det er visse krav til både praksisplass og praksislærer, så høgskolen må godkjenne begge deler før praksisen starter. Når du har funne en praksisplass du ønsker, må du derfor fylle ut og laste opp praksisplanen som du finn i klasserommet i nettplattforma Canvas.

Når det gjelder det faglige innholdet en skal undervise i, må de aller fleste være forberedt på at de selv må lese seg opp på emner som en kanskje ikke har møtt i utdanningen sin tidligere. 

Merk deg kravet om politiattest; den må være på plass før du kan gå ut i praksis, så den må du ta med på første samling!

Du kan også kontakte praksiskoordinator for andre spørsmål om praksis.

Vel møtt!