Enkeltemne om hausten

For hausten 2021 tilbyr vi enkeltemna under. Du søker via Søknadsweb, og søknadsfristen er 1. juni.

Søk opptak til enkeltemne

 

Dersom det er Corona-tiltak for hausten, kan vi ikkje garantere at alle emne vil gå som planlagt.

Forklaring av opptakskrav

GENS = Generell studiekompetanse

HING = Generell studiekompetanse med R1+R2 og Fysikk 1, eller bestått eittårig forkurs.

MARTE = Generell studiekompetanse, bestått toårig teknisk fagskule eller eittårig forkurs.

MATRS = Generell studiekompetanse med R1 (eller S1+S2).

BIOI = Generell studiekompetanse med R1 (eller S1+S2) og anten Fysikk 1 eller Kjemi 1 eller Biologi 1.

INGBRA = Bachelorgrad innanfor brannsikkerheit. Krav om gjennomsnittskarakter C. Søkarar med andre ingeniørutdanningar som har tatt følgjande to emne (eller tilsvarande) vil bli vurdert individuelt: ING2043 Branndynamikk og ING2045 Aktive og passive brannsikringssystem.

EIE-MA = Bachelorgrad med fordjuping innan tekniske, samfunnsvitskapelege eller juridiske fag. 10 stp geomatikk. Samla karakter på opptaksgrunnlaget skal vere C eller betre. 

DPU-MA = Bachelorgrad med minst 20 studiepoeng matematikk og 60 studiepoeng informatikk/data. Krav om gjennomsnittskarakter C.

MA-REAL = Bachelor i ingeniør eller realfag. Krav om gjennomsnittskarakter C.

MA-MSC = Bachelorgrad innen økonomi og administrasjon. Krav om gjennomsnittskarakter C.

Ingeniørfag

Emnekode Emnenamn Campus Opptakskrav
BYG104 Bygningsfysikk Bergen og Førde HING
BYG105 Bygningskonstruksjoner Bergen og Førde HING
BYG106 Betongkonstruksjoner Bergen og Førde HING
BYG122 Drift, vedlikehold og ombygging av bygninger Bergen og Førde HING
BYG200 Materiallære Bergen og Førde HING
ELE111 Digitale design Bergen HING
ELE112 Elektriske installasjoner Bergen HING
ELE115 Analog instrumentkonstruksjon Bergen HING
ELE117 Høyspenningssystemer Bergen HING
ELE118 Grunnleggende Nettverksteknikk Bergen HING
ELE119 Kraftelektronikk Bergen HING
ELE123 Elektriske anlegg Bergen HING
ELE141 Elektrofaglig basis 1 Bergen, Førde, Haugseund HING
ELE161 Statistikk og måleteknikk Bergen, Førde, Haugseund HING
ELE204 Reguleringsteknikk 1 Bergen, Førde, Haugseund HING
ELE205 Videregående programmering Bergen, Førde, Haugseund HING
ELE301 Industriell IT Bergen, Førde, Haugseund HING
ELE306 Robotikk Bergen, Førde, Haugseund HING
ING106 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder Bergen og Førde HING
KJE113 Fysikk for kjemi Bergen HING
ING270 Elektrisitet og magnetisme  Bergen HING
ING161 Kjemi for ingeniør Bergen HING
ING2036 Systematisk HMS-arbeid Haugesund HING
ING3043 Brannteknisk funksjonsbasert design Haugesund HING
ING3049 Brannteknisk simulering Haugesund HING
ING3057 Beredskapsledelse og brannforebyggende arbeid Haugesund HING
ING3058 Beredskapsledelse og HMS-revisjon Haugesund HING
ING3059 Prosessteknikk  Haugesund HING
INGB084 Kvalitets- og sikkerhetsledelse Haugesund HING
KJE102 Anvendt strømningslære Bergen HING
KJE106 Varmetransport og varmeoverføring Bergen HING
KJE118 Vannkvalitet og resirkuleringsanlegg for akvakultur (RAS)  Bergen HING
KJE202 Vannrenseteknologi Bergen HING
MAS117 Termodynamikk Haugesund HING
MAS117 Termodynamikk Bergen HING
MAS125 Varme, ventilasjon og kuldeteknikk Bergen HING
MAS142 Statikk og fasthetslære Bergen HING
MAS207 Elementmetode (FEM) Bergen HING
MAS209 Marine stålkonstruksjoner Bergen HING
MAS219 Maskinkonstruksjon 2 Haugesund HING
MAS301 Stålkonstruksjon Haugesund HING
MAS302 Hydraulikk  Bergen HING
MAS304 Marintekniske eksperimentelle metoder Bergen HING
MAS306 Termiske maskiner og hybride systemer Bergen HING
MAS307 Hydrogenteknologi Bergen HING
MAS308 Gassteknologi Bergen HING
MAS309 Petroleumsproduksjon Haugesund HING
MAS310 Fornybar energi Haugesund HING
MAS311 Solar Technology and Design Bergen HING
MAS312 Fornybar havenergi Bergen HING
MAT110 Matematikk 1 Bergen, Førde, Haugesund HING
MAT202 Matematikk 2 Bergen HING
MAT301 Flerdimensjonal analyse (matematikk 3)  Bergen, Førde, Haugesund HING
SIK101 Environmental Science Haugesund HING
SIK102 3D-modellering og BIM Haugesund HING
SIK201 Bridging course for Master in Fire Safety Engineering Haugesund HING
       

Bioingeniør

BIO170 Matematikk med dataverktøy Bergen BIOI
BIO200 Informasjonsteknologi og Bioinformatikk Bergen BIOI

Informasjonsteknologi

DAT103 Datamaskiner og operativsystemer Bergen, Førde MATRS
DAT108 Programmering og webapplikasjoner Bergen, Førde MATRS
DAT150 Nettverksadministrasjon, drift og sikkerhet Bergen  MATRS
DAT152 Videregående webapplikasjoner Bergen, Førde MATRS
DAT155 Grafiske metoder Bergen  MATRS
DAT158 Maskinlæring og videregående algoritmer Bergen  MATRS
MAT101 Diskret matematikk 1 Førde MATRS
MAT102 Diskret matematikk og statistikk Bergen, Førde MATRS

Landmåling

BYG109 Geografisk Informasjonsanalyse Bergen og Førde GENS
BYG111 Veiplanlegging Bergen og Førde GENS
BYG112 Vannteknikk Bergen og Førde GENS
BYG114 Anleggs og VA-teknikk Bergen og Førde GENS
BYG130 Transformasjon i tettstedssentrum og urbane områder Bergen GENS
LEI100 Innføring i eiendomsfagene Bergen GENS
LEI102 Matematikk Bergen GENS
LEI104 Eiendomsdannelse ved oppmålingsforretning Bergen GENS
LEI105 Eiendomslandmåling Bergen GENS
LEI111 Geografiske informasjonssystemer og analyse Bergen GENS
LEI117 Innføring i geomatikk og geo-informatikk Bergen GENS
LEI301 Jordskifterett og saksbehandling Bergen GENS

 

Lærar, kultur og idrettsfag

Emnekode Emnenamn Campus Opptakskrav
ENG3-1009 Linguistics 1: English Grammar and Phonetics Sogndal GENS
ENG3-1010 English-Speaking Literature 1 Sogndal GENS
ENG3-1011 History & Culture: The UK, Ireland, the US Sogndal GENS
Å-KR130 Kroppsøving 1 Stord GENS+politiattest
FG-130 Fjords and Glaciers Stord GENS+politiattest
Å-SAM315 Samfunnsfag 2a Stord GSK
Å-SAM115 Samfunnsfag 1a Stord GKS

Masteremner Fakultet for ingenør- og naturvitenskap

DAT250 Avanserte programvareteknologier Bergen Studiet sitt opptakskrav: Master i Programutvikling
DAT351 Distribuerte Dataressurser for Høy-Volum Dataprosessering Bergen Studiet sitt opptakskrav: Master i Programutvikling
ING4004 Advanced Fire Dynamics Haugesund Studiet sitt opptakskrav: Master i Brannsikkerheit
ING4005 Fire Risk Assessment Haugesund Studiet sitt opptakskrav: Master i Brannsikkerheit
ING4006 Advanced Fire and Egress Modelling Haugesund Studiet sitt opptakskrav: Master i Brannsikkerheit
INN510 Hvordan forstå entreprenører og entreprenørskap Bergen Studiet sitt opptakskrav: Master i innovasjon og entreprenørskap
INN514 Innovasjonssystemer Bergen Studiet sitt opptakskrav: Master i innovasjon og entreprenørskap
INN524 Innovasjon i tverrfaglige studentteam Bergen Studiet sitt opptakskrav: Master i innovasjon og entreprenørskap
MOA250 Eiendom og arealadministrasjon Bergen Studiet sitt opptakskrav: Master i Areal og Eigedom
MOA251 Planrett Bergen Studiet sitt opptakskrav: Master i Areal og Eigedom
MOA252 Stedsforståelse og bærekraftig utvikling Bergen Studiet sitt opptakskrav: Master i Areal og Eigedom
MOA256 Vitenskapsteori og metoder Bergen Studiet sitt opptakskrav: Master i Areal og Eigedom
MOA260 Jordskifte og eiendom Bergen Studiet sitt opptakskrav: Master i Areal og Eigedom
MOA261 Sivilprosess, skjønnsprosess og jordskifteprosess Bergen Studiet sitt opptakskrav: Master i Areal og Eigedom
MOA270 Stedsforming og infrastruktur Bergen Studiet sitt opptakskrav: Master i Areal og Eigedom
MOA271 Estetikk, arkitektur og kulturmiljø Bergen Studiet sitt opptakskrav: Master i Areal og Eigedom
MOA272 By- og tettstedsplanlegging Bergen Studiet sitt opptakskrav: Master i Areal og Eigedom
MOB250 Konstruksjonsmodellering Bergen Studiet sitt opptakskrav: Master i energi, termiske maskiner 
MOE251 Risk and reliability engineering Bergen Studiet sitt opptakskrav: Master i energi, termiske maskiner
MOE252 Thermal Machines - Selected topics Bergen Studiet sitt opptakskrav: Master i energi, termiske maskiner

Masteremner økonomi og maritime fag

MMO5001 Philosophy of Science, Research Design and Methods Haugesund Admission requirements for Master in Maritime Operations
MMO5002 Safety and Human Factors Haugesund Admission requirements for Master in Maritime Operations
MMO5003 Modern ship design: Safety, Limitations and Hazards Haugesund Admission requirements for Master in Maritime Operations
MMO5009 Maritime Operations Haugesund Admission requirements for Master in Maritime Operations
MMO5010 Subsea Systems and Operations Haugesund Admission requirements for Master in Maritime Operations
MMO5011 Ship Operation and Maintenance Systems Haugesund Admission requirements for Master in Maritime Operations
MOØ222 Technology Management 1 Bergen Admission requirements for the master programme.
MSB105 Data Science Haugesund Admission to Master of Science in Business (MA-MSC)
MSB204 Transportmodeller og regionalutvikling Haugesund Admission to Master of Science in Business (MA-MSC)
MSB205 Boligmarkedsøkonomi og anvendt spatial økonometri Haugesund Admission to Master of Science in Business (MA-MSC)

 

Arealplanlegging 

PL433 Innføring i arealplanlegging Sogndal GENS
 

Økonomi og administrasjon og reiseliv 

Emnekode Emnenamn Campus Opptakskrav
ØAM111 Markedsføring 2 Bergen GENS
ØAM112 Merkevareledelse Bergen GENS
ØBR111 Skatte- og avgiftsrett 1 Bergen GENS
ØSS112 Finans Bergen GENS
ØAF104 Rettslære 2 Bergen GENS
SDG235 Entrepreneurship and Sustainability Bergen GENS
ESB331 History of Technology and Business in perspective of sustainability Bergen GENS
ØKB2117 Entreprenørskap Haugesund GENS
ØKB3117 Videregående finansregnskap Haugesund GENS
ØKB3118 Regnskapsteori Haugesund GENS
ØKB2113 By- og regionaløkonomi Haugesund GENS
ØKB3126 Prosjektledelse Haugesund GENS
ØKB3130 Sustainable shipping economics Haugesund GENS
BRL103 Friluftsliv og naturguiding 1 Sogndal GENS
BØ6-2007 Vidaregåande finansrekneskap Sogndal GENS
JU6-1002 Skatte - og avgiftsrett 2 Sogndal GENS
JU6-1000 Forretningsjus Sogndal GENS
ME6-1002 Metode Sogndal GENS
MF6-2001 Forbrukaråtferd Sogndal GENS
OR6-2000 Entreprenørskap Sogndal GENS
OR6-2001 Prosjektleiing Sogndal GENS
RE6-1000 Reisleivskunnskap Sogndal GENS
BØA101 Bitcoin Nettbasert GENS

 

Nautikk

Emnekode Emnenamn Campus Opptakskrav
NAB1030 Grunnleggende matematikk Haugesund MARTE
NAB1024 Maritim engelsk Haugesund MARTE
NAB1001 Fysikk Haugesund MARTE
NAB2022 Skipsteknikk Haugesund MARTE
NAB2019 Maritimt regelverk Haugesund MARTE
NAB2015 Metode for nautikk Haugesund MARTE
NAB3037 Tank operations Haugesund MARTE
NAB1022 Kjemi Haugesund MARTE
BAMM3001 Organisasjon og ledelse Haugesund Studiet sitt opptakskrav (Maritime Management)

Helse- og Sosialfag

MT500 Fysisk aktivitet og naturopplevingar som omsorg Sogndal Treårig høgare utdanning innan helse-, sosial- eller idrettsfag eller lærarutdanning
MAKP102   Søke etter og kritisk vurdere forskning Bergen Bachelorgrad eller tilsvarande innan helsefag
RP5-401 Rusproblematikk - samansette utfordringar Sogndal Fullført bachelor i helse- eller sosialfag

 

Samfunnsvitskap

Emnekode Emnenamn Campus Opptakskrav
SA571 Den sosiale kroppen Sogndal GENS
SA597 Danning og akademisk handverk Sogndal GENS
HI101 Historie 500 - 1500 Sogndal GENS
HI104 Historie etter 1930 Sogndal GENS
SA572 Barndommens og ungdommens historie Sogndal GENS
SA206 Kultur, identitet og globale kriser Sogndal GENS