Enkeltemne om hausten

For hausten 2019 tilbyr vi enkeltemna under. Du søker via Søknadsweb, og søknadsfristen er 1. juni.

Forklaring av opptakskrav

GENS = Generell studiekompetanse

HING = Generell studiekompetanse med R1+R2 og Fysikk 1, eller bestått eittårig forkurs.

MARTE = Generell studiekompetanse, bestått toårig teknisk fagskule eller eittårig forkurs.

MATRS = Generell studiekompetanse med R1 (eller S1+S2).

BIOI = Generell studiekompetanse med R1 (eller S1+S2) og anten Fysikk 1 eller Kjemi 1 eller Biologi 1.

INGBRA = Bachelorgrad innanfor brannsikkerheit. Krav om gjennomsnittskarakter C. Søkarar med andre ingeniørutdanningar som har tatt følgjande to emne (eller tilsvarande) vil bli vurdert individuelt: ING2043 Branndynamikk og ING2045 Aktive og passive brannsikringssystem.

EIE-MA = Bachelorgrad med fordjuping innan tekniske, samfunnsvitskapelege eller juridiske fag. 10 stp geomatikk. Samla karakter på opptaksgrunnlaget skal vere C eller betre. 

DPU-MA = Bachelorgrad med minst 20 studiepoeng matematikk og 60 studiepoeng informatikk/data. Krav om gjennomsnittskarakter C.

MA-REAL = Bachelor i ingeniør eller realfag. Samla karakter på opptaksgrunnlaget skal vere C eller betre. 

 

Bergen  

Om du skal søke om opptak til enkeltemne i Bergen, vil emna vere underlagd fagområde i Søknadsweb. 

Ingeniørfag  

Emnekode Emnenamn Opptakskrav
BYG104 Bygningsfysikk HING
BYG106 Betongkonstruksjoner HING
BYG107 Stålkonstruksjoner HING
BYG120 Trekonstruksjoner HING
BYG122 Drift, vedlikehold og ombygging av bygninger HING
BYG200 Materiallære HING
ING104 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder HING
ING106 Innføringsemne for bygg HING
KJE100 Generell kjemi HING
KJE106 Varmetransport og varmeoverføring HING
KJE108 Prosessovervåkning og regulering HING
KJE110 Vannkvalitet og renseteknologi  HING
KJE113 Fysikk for kjemi HING
MAT105 Videregående matematikk for byggingeniører HING
MAT151 Videregående matematikk og fysikk for bygg og maskin HING + matematikk 1 og 2
MAS113 Materiallære HING
MAS114 Marine stålkonstruksjoner HING
MAS117 Termodynamikk HING
MAS307 Hydrogenteknologi HING
ELE103 Statistikk og måleteknikk HING
ELE104 Reguleringsteknikk 1 med fysikk  HING
ELE105 Industrielle styresystemer HING
ELE107 Industriell IT HING
ELE108 Robotikk HING + ELE104
ELE111 Digitale design HING
ELE112 Elektriske installasjoner HING
ELE113 HW/SW systemkonstruksjon HING + ELE102 og ELE111
ELE114 Elektriske maskiner HING
ELE115 Analog instrumentkonstruksjon HING
ELE117 Høyspenningssystemer HING
ELE118 Grunnleggende Nettverksteknikk HING
ELE119 Kraftelektronikk HING
ELE120 Trådløs teknologi HING
ELE124 Videregående programmering HING
ELE126 Analog kretskonstruksjon HING
ELE141 Elektrofaglig basis 1 HING
     

Landmåling  

Emnekode Emnenamn Opptakskrav
BYG109 Geografisk Informasjonsanalyse GENS
BYG111 Veiplanlegging GENS
BYG112 Vannteknikk GENS
BYG114 Anleggs og VA-teknikk GENS
BYG119 Tegning DAK/BIM GENS
BYG130 Transformasjon i tettstedssentrum og urbane områder GENS
LEI100 Innføring i eiendomsfagene GENS
LEI102 Matematikk GENS
LEI104 Eiendomsdannelse ved oppmålingsforretning GENS
LEI105 Eiendomslandmåling GENS
LEI109 Jordskifte  GENS
LEI111 Geografiske informasjonssystemer og analyse GENS
LEI117 Innføring i geomatikk og geo-informatikk GENS
     

Økonomi og administrasjon

Emnekode Emnenamn Opptakskrav
ØAA112 Ledelse, organisasjon og kultur GENS
ØAA115 Innovation and Entrepreneurship GENS
ØAF104 Rettslære 2 GENS
ØAM111 Markedsføring II GENS
ØBR111 Skatte- og avgiftsrett I GENS
ØSS112 Finans GENS
ØSS115 Offentlig økonomi GENS
     

Informasjonsteknologi

Emnekode Emnenamn Opptakskrav
DAT103 Datamaskiner og operativsystemer MATRS
DAT108 Programmering og webapplikasjoner MATRS + DAT100
DAT150 Nettverksadministrasjon, drift og sikkerhet MATRS
DAT152 Videregående webapplikasjoner MATRS
DAT155 Grafiske metoder MATRS
DAT158 Maskinlæring og videregående algoritmer MATRS
DAT159 Utvalgte temaer IKT MATRS
MAT102 Diskret matematikk og statistikk MATRS
MAT152 Videregående matematikk og fysikk for data og elektro MATRS + Matematikk 1 og 2
     

Bioingeniør  

Emnekode Emnenamn Opptakskrav
BIO120 Matematikk  BIOI
BIO127 Anvendt Bioinformatikk BIOI
     

Masteremner

 
Emnekode Emnenamn Opptakskrav
MOA250 Eiendom og arealadministrasjon EIE-MA
MOA251 Planrett EIE-MA
MOA256 Vitenskapsteori og metoder EIE-MA
MOA260 Jordskifte og eiendom EIE-MA
MOA261 Sivilprosess, skjønnsprosess og jordskifteprosess EIE-MA
MOA270 Stedsforming og infrastruktur EIE-MA
MOA271 Estetikk, arkitektur og kulturmiljø EIE-MA
MOA272 By- og tettstedsplanlegging EIE-MA
MOB250 Konstruksjonsmodellering MA-REAL
DAT250 Avanserte programvareteknologier DPU-MA
DAT351 Distribuerte Dataressurser for Høy-Volum Dataprosessering DPU-MA
     

Haugesund  

Emnekode Emnenamn Opptakskrav
ING161 Kjemi for ingeniører HING
ING2036 Systematisk HMS-arbeid GENS
ING2044 Varme- og strøymingslære HING
ING2053 Statistikk og økonomi HING
ING2054 Statikk og fastleikslære HING
ING3019 Fleirvariabel analyse HING
ING3041 Maskinkonstruksjon II HING
ING3042 Røyrkonstruksjon HING
ING3043 Brannteknisk funksjonsbasert design HING
ING3049 Brannteknisk simulering HING
ING3056 Reguleringsteknikk HING
ING3059 Prosessteknikk II HING
ING3061 Environmental Science and Pollution HING
ING3064 Programmering og mikrokontrollere HING
ING4004 Advance Fire Dynamics INGBRA
ING4005 Fire Risk Assessment INGBRA
ING4006 Advanced Fire and Egress Modelling INGBRA
INGB084 Kvalitets- og sikkerheisleiing GENS
MAS309 Petroleumsproduksjon HING
MAS310 Fornybar energi HING
MAT110 Matematikk 1 HING
NAB1001 Fysikk MARTE
NAB1024 Maritim engelsk MARTE
NAB1030 Grunnleggjande matematikk MARTE
NAB2015 Metode for nautikk MARTE
NAB2016 Sjørett I MARTE
NAB2022 Skipsteknikk MARTE + NAB1001
NAB3021 Kulturforståing MARTE
NAB3027 Leiing av maritime organisasjonar MARTE
NAB3037 Tankoperasjoner MARTE + NAB1022
SIK101 Environmental Science HING
SIK102 3D-modellering med BIM HING
SIK201 Bridging course for Master in Fire Safety Engineering HING
ØKB1020 Matematikk GENS
ØKB1116 Digitalisering og arbeidsmetoder for økonomer GENS
ØKB2006 Skatterett 1 GENS
ØKB2117 Entrepreneurship GENS
ØKB2120 Etikk GENS
ØKB2121 International marketing GENS + ØKB1105
ØKB3101 Styring av finansiell risiko GENS
ØKB3118 Regnskapsteori GENS + ØKB1111
ØKB3126 Prosjektledelse og styring GENS
     
The following courses is a part of the study programme Maritime Operations:
MMO5001 Philosophy of Science, Research Design and Methods  
MMO5002 Maritime HTO  
MMO5003 Modern Ship Design: Safety, Limitations and Hazards  
MMO5009 Maritime Operations  
MMO5010 Subsea Systems and Operations  
MMO5011 Ship Operations and Maintenance Systems  
     
The general admission requirement for these courses is relevant bachelor's degree with 80 ECTS credits specialization in technical and / or nautical courses, or equivalent professional education. Applicants to the study program must fulfil one of the following specific requirements: Bachelor degree in Mechanical Engineering, Nautical Science or Maritime Studies.  
     

Sogndal  

Emnekode Emnenamn Opptakskrav
BRL102 Utvikling og drift av ei reiselivsveksemd II GENS
BRL103 Friluftsliv og naturguiding I GENS
BRL104 Friluftsliv og naturguiding II GENS
BRL109 Storytelling og erfaringsbasert marknadsføring GENS
BØ6-1003 Økonomistyring i bedrifter GENS
BØ6-1010 Innføring i bedriftsøkonomi og rekneskap GENS
BØ6-2000 Finansrekneskap 2 GENS + BØ6-1001
BØ6-2003 Årsrekneskap i praksis GENS
EM6-1002 Oppgjør av eiendomshandel GENS
EM6-1003 Jus for eiendomsmeglere 1 GENS
EM6-2002 Jus for eiendomsmeglere 3 GENS
EM6-2003 Praktisk eiendomsmegling 2 GENS
JU6-1000 Forretningsjus GENS
ME6-1000 Matematikk for økonomar GENS
ME6-1001 Statistikk GENS
ME6-1002 Samfunnsvitskapleg metode GENS
MF6-2001 Forbrukaråtferd i reiselivet GENS
OR6-1001 Organisasjonsteori GENS
OR6-1010 Etikk og samfunnsansvar GENS
OR6-2000 Entreprenørskap og innovasjon  GENS
OR6-2001  Prosjektleiing GENS 
RE6-1000  Reiselivskunnskap  GENS 
RE6-2005  Utvikling og leiing av arrangement  GENS
SØ6-1001 Samfunnsøkonomi makro  GENS
SØ6-2000 Offentlig økonomi  GENS + ME6-1000 og SØ6-1001
BØA101 Bitcoin - blokkjedeteknologi og den digitale økonomien GENS
SA546 Examen philosophicum GENS
SA571 Den sosiale kroppen GENS
SA572 Barndommens og ungdommens historie GENS
SA600 Historie før 1700: Frå antikken til den vitskaplege revolusjonen GENS
     

Stord

  Fjord and glaciers GENS