Enkeltemne våren 2019

For våren 2019 tilbyr vi enkeltemna under. Du søker via Søknadsweb, og søknadsfristen er 1. desember.

Forklaring av opptakskrav

GENS = Generell studiekompetanse

REA = Realkompetanse

HING = Generell studiekompetanse med R1+R2 og Fysikk 1, eller bestått eittårig forkurs.

MATRS = Generell studiekompetanse med R1 (eller S1+S2).

BIOI = Generell studiekompetanse med R1 (eller S1+S2) og enten Fysikk 1 eller Kjemi 1 eller Biologi 1.

MARTE = Generell studiekompetanse, bestått toårig teknisk fagskule eller eittårig forkurs.

LÆR = Fullført og bestått lærarutdanning, eller bestått 180 studiepoeng i ein lærarutdanning.

ETK-MA = Termiske maskiner: Bachelorgrad ingeniørfag. Krav om gjennomsnittskarakter C. Det er eit krav at emnet termodynamikk inngår. Krav om gjennomsnittskarakter C.

EIE-MA = Bachelorgrad med fordypning innen tekniske, samfunnsvitenskapelige eller juridiske fag. 10 sp geomatikk. Krav om gjennomsnittskarakter C.

DPU-MA = Bachelorgrad med minst 20 studiepoeng matematikk og 60 studiepoeng informatikk/data. Krav om gjennomsnittskarakter C.

MELA = Bioingeniørutdanning eller bachelorgrad innan tilsvarande fagfelt.

RUSPA = Fullført bachelor i helse- eller sosialfag. Andre med minimum treårig høgare utdanning med relevant fagsamansetning kan etter vurdering bli tatt opp.

IDRÅ = Idrett årsstudium eller anna relevant utdanning.

HØY1 = Fullført 1. år idrett, barnevernspedagogar, vernepleiarar, sjukepleiarar eller anna relevant utdanning.

60HELS = 60 studiepoeng i videreutdanning psykisk helsearbeid, rusproblematikk eller psykososialt arbeid med barn og unge. 

PSBU = Bachelorgrad (180 studiepoeng) i helse- og sosialfag, pedagogisk utdanning (til dømes barnevern, lærar, barnehagelærar, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid, sjukepleie eller vernepleie), medisin, psykologi og politi. Søkjarar med annan relevant høgskule- og universitetsutdanning på tilsvarande utdanningsnivå kan etter vurdering takast opp. I tillegg er det krav om minimum eit års relevant praksis med barn/unge i minimum 50 % stilling etter fullført bachelorgrad.

RUS60 = 180 studiepoeng fra høyskole eller universitet. Minimum 1 års relevant praksis i minimum 50 % stilling.

 

Bergen

Om du skal søke om opptak til enkeltemne i Bergen, vil emna vere underlagd fagområde i Søknadsweb. Skriv i merknadsfeltet kva rekkefølgje du vil prioritere emna du søker på. Du kan velje inntil tre emne. 

Ingeniørfag  

Emnekode Emnenavn Opptakskrav
ELE101 Elektrofag II HING
ELE102 Programmering og mikrokontrollere HING
ELE106 Reguleringsteknikk 2  HING
ELE109 Instrumentering og datanett HING
ELE111 Digitale design HING
ELE116 Kontrollsystemer HING
ELE121 Videregående nettverksteknikk HING
ELE122 Nettverksprogrammering med systemutvikling HING
ELE123 Elektriske anlegg HING
ELE125 Audioforsterkere HING
ELE127 Signalbehandling og optisk kommunikasjon HING
ELE130 Nettverkssikkerhet HING
MAS101 3D-Modellering og elementmetode HING
MAS102 Marin Særkurs HING
MAS107 Maskinkonstruksjon og tilvirkning HING
MAS109 Maskindeler   HING
MAS111 Statistikk og fluidmekanikk HING
MAS113 Materiallære HING
MAS116 Hydrodynamikk HING
MAS118 Tilvirkning og automatisering HING
MAS119 Drift og vedlikeholdsteknikk HING
MAS123 Energi: Forbruk, kilder og teknologi HING
MAS124 Introduksjon til marinteknikk HING
MAS127 Petroleumsproduksjon og undervannsteknologi HING
MAS130 Grunnleggende elektro og automasjon HING
MAS134 Elektrisk energiteknikk HING
MAS141 Introduksjon til olje og gass (IOG)  HING
BYG103 Mekanikk HING
BYG105 Bygningskonstruksjoner HING
BYG108 Beregningsmetoder HING
BYG115 Geoteknikk HING
BYG117 Entreprise og byggeplassdrift HING
KJE102 Anvendt strømningslære HING
KJE103 Organisk kjemi HING
KJE104 Fysikalsk kjemi HING
KJE107 Stoffoverføringsprosesser og renseteknologi HING + MAT100 eller MAT103
KJE115 Statistikk og kjemometri HING
KJE119 Introduksjon til havbruk HING
MAT103 Videregående matematikk for kjemiingeniører HING
MAT106 Videregående matematikk for elektroingeniører HING
MAT107 Videregående matematikk for maskiningeniører HING
MAT108 Grunnleggende matematikk for dataingeniører HING
MAT150 Videregående matematikk for kjemi HING
MAT151 Videregående matematikk og fysikk for bygg og maskin HING
MAT152 Videregående matematikk og fysikk for data og elektro HING
DAT106 Fysikk og kjemi for data HING
     

Økonomi og administrasjon og landmåling 

Emnekode Emnenavn Opptakskrav
ØAF103 Rettslære 1 GENS
ØAM112 Merkevareledelse GENS
ØAO002 Markedsføring I GENS
ØAO016 Strategi og virksomhetsutvikling GENS
ØBR112 Skatte- og avgiftsrett II  GENS
ØSO001 Mikroøkonomi 1 GENS
ØSS113 Makroøkonomi II GENS
LEI103 Eiendom og matrikkel GENS
LEI107 Ingeniørlandmåling GENS
LEI110 Industrilandmåling og laserskanning GENS
LEI112 Boligrett og fordypning i eiendomsseksjonering GENS
LEI113 Økonomi og ressursforvaltning GENS
BYG109 Geografisk Informasjonsanalyse GENS
BYG102 Statistikk og landmåling GENS
BYG110 Veg- og arealplanlegging GENS
BYG113 Fysisk planlegging GENS
     

Informasjonsteknologi 

Emnekode Emnenavn Opptakskrav
MAT104 Grunnleggende matematikk for informasjonsteknologi MATRS
DAT102 Algoritmer og datastrukturer MATRS
DAT107 Databaser MATRS
DAT109 Systemutvikling MATRS
DAT110 Distribuerte systemer og nettverksteknologi MATRS
DAT151 Drift av Unix og databaser MATRS
DAT153 Mobile og distribuerte applikasjoner MATRS
DAT154 Programvarearkitektur og applikasjonsutvikling MATRS
     

Bioingeniør 

Emnekode Emnenavn Opptakskrav
BIO123 Statistikk  BIOI
BIO124 Organisk kjemi for bioingeniører BIOI
BIO125 Cellebiologi BIOI
     

Masteremner 

Emnekode Emnenavn Opptakkrav 
MOE220 Instrumentering og datanett ETK-MA
MOE250 Brennstoff, smøremidler og tribologi ETK-MA
MOA253 Avtalerett, ekspropriasjonsrett og grunnerverv EIE-MA
MOA254 Konflikt og konflikthåndtering EIE-MA
MOA255 Arealøkonomi EIE-MA
DAT251 Moderne systemutviklingsmetoder DPU-MA
DAT253 Avansert datagrafikk DPU-MA
DAT254 Helseinformatikk DPU-MA
     

Helse- og sosialfag

  Medisinske laboratorieanalysar MELA
  Studiet består av to emne. Dersom du berre skal ta eit av emna på medisinsk laberatorieanalyser må du skrive dette i merknadsfeltet.  

 

Haugesund

Ingeniørfag

Emnekode Emnenavn Opptakskrav
ING1008 Fysikk HING
ING1021 Rekkjer og funksjonar av fleire variablar HING
ING1027 Teknisk sikkerhet i prosessindustrien HING
ING2047 Risikoanalyse HING
ING2048 Arbeidsmiljøet HING
ING2043 Branndynamikk HING
ING2045 Aktive og passive brannsikringssystem HING
ING2046 Brannteknisk design av bygg HING
ING2015 Materialar og tilverknad HING
ING2029 Maskinkonstruksjon I HING
ING2041 Prosessteknikk I HING
ING2049 Undervannsteknologi og hydrauliske system HING
ING2051 Styringsteknikk HING
ING2055 Signaler og systemer HING
ING1026 Instrumenteringsteknikk HING
ING4007 Industrial Fire Safety INGBRA
ING4008 Building Fire Safety INGBRA
ING4009 Contingency Management INGBRA
     

Maritime og nautiske fag

Emnekode Emnenavn Opptakskrav
NAB2011 Varme- og strøymingslære MARTE
NAB1028 Samarbeid, organisasjon og kultur på skip MARTE
NAB1022 Kjemi MARTE
NAB1030 Grunnleggjande matematikk MARTE
NAB2002 Meteorologi og oseanografi MARTE
NAB2010 Anvendt matematikk MARTE + NAB1030
NAB2052 Marint maskineri MARTE
NAB3040 Maritim helse, miljø og tryggleik MARTE
NAB3041 Sjørett II MARTE
     

Økonomi og administrasjon

Emnekode Emnenavn Opptakskrav
ØKB1111 Finansrekneskap GSK
ØKB1114 Grunnleggjande statistikk GSK
ØKB2113 By og regionaløkonomi GSK
ØKB2101 Økonomistyring GSK
ØKB3103 Finansielle instrumenter GSK
ØKB3120 Rettslære GSK
ØKB3124 Organisasjon og samfunn GSK + ØKB 1112 og ØKB1113 
ØKB3128 International strategy GSK + ØKB2123
ØKB2008 Skatterett 2 GSK
ØKB3119 Rekneskapsorganisering GSK
     

Helse- og sosialfag

VIT6202 Vitenskapsteori, metode og etikk 60HELS
RU6202 + VIT6202 Rusproblematikk og Vitenskapsteori, metode og etikk RUS60
PSBU102 + VIT6202 Barn og unge, vitskapsteori, metode og etikk PSBU
  Suppleringsopptak Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid PSYK6101
  Suppleringsopptak Avansert klinisk sykepleie ELDHELS1006
  Suppleringsopptak Tverrfaglig videreutdanning i rehabilitering EVH-REHAB116
  Suppleringsopptak PSBU6104 PSBU6101, PSBU6102 og PSBU6103

Sogndal

Emnekode Emnenavn Opptakskrav
ID3-310 Alpin skiferdsel IDRÅ + skredkurs + opptaksprøve
ID3-311 Fordjuping friluftsliv og psykisk helse HØY1
ID3-318 Fordjuping klatring IDRÅ + brattkort
ID3-317  Fordjuping fotball 1 IDRÅ
ID3-330 Fordjuping fotball 2 IDRÅ + NFF Grasrottrenaren
ID3-331 Gruppetreningsinstruktør IDRÅ
ID3-321 Ernæring GSK
RP5-400 Rusproblematikk - ulike perspektiv i forståinga av rus RUSPA
SA587 Europa-studium: Tverrfaglege perspektiv på Europa før og no GSK


Stord

Emnekode Emnenavn Opptakskrav
DLU1-NO415 Norsk 2 språk, kultur og litteratur 2 LÆR
LU2-MAT415 Matematikk 2b 5-10 LÆR + Matematikk 1, 30sp
LU2-NOR415 Norsk 2b 5-10  LÆR + 15 sp Norsk eller Norsk 1a
LU2-SAMF315 Samfunnsfag 2a 5-10 LÆR
LU2-SAMF415 Samfunnsfag 2b 5-10 LÆR
LU1-RLE1B215 KRLE 1b, 1-7 LÆR
LU2-RLE1B215 KRLE 1b, 5-10 LÆR
Å-MU1B Årsstudium Musikk 1b GSK
Å-MU2B Årsstudium Musikk 2b GSK
Å-SAM315 Samfunnsfag 2a GSK
Å-SAM415 Samfunnsfag 2b GSK
Å-KR230 Idrett/kroppsøving 2 GSK
Å-KH230 Kunst og håndverk 2 GSK
Å-E315 Engelsk 2a GSK
Å-E415 Engelsk 2b GSK
     
MGBKØ201 Kroppsøving 1, emne 2 LÆR
MGBKH201 Kunst og handverk 1, emne 2 LÆR
MGBMU201 Musikk 1, emne 2 LÆR
MGBNO101 Norsk 1, emne 1 - Begynnaropplæringa LÆR
MGBMA101 Matematikk 1, emne - 1 Begynneropplæring i matematikk LÆR
MGUNO201 Norsk på mellomsteget 2: Litteratur- og tekstkunnskap LÆR
MGUMA201 Matematikk 1, emne 2 - Læring i matematikk LÆR
MGUKH201 Kunst og handverk 1, emne 2 LÆR
MGUMU201 Musikk 1, emne 2 LÆR
MGUEN101 Engelsk 1, emne 1 - Engelsk språk og fagdidaktikk 1 LÆR
MGUEN201 Engelsk 1, emne 2 - Engelsk litteratur og kultur med fagdidaktikk 1 LÆR
MGUSA101 Samfunnsfag 1, emne 1 LÆR
MGUSA201 Samfunnsfag 1, emne 2 LÆR
MGUNA101 Naturfag 1, emne 1 - Den levende naturen LÆR
MGUNA201 Naturfag 1, emne 2 - Den ikkje-levande naturen LÆR