Enkeltemne våren 2020

For våren 2020 tilbyr vi enkeltemna under. Du søker via Søknadsweb, og søknadsfristen er 1. desember.

Du kan søke om opptak til maksimalt 30 studiepoeng per semester. 

For å søke vel du først den studietypen emnet du vil søke på inngår i, deretter kan du velje inntil fire emner. Skriv i merknadsfeltet kva rekkefølge du prioriterer emna du søker opptak til. Du kan berre søke på emna som du finn i denne lista. For at du skal kunne få tilbod om å ta enkeltemner, må du dekke opptakskravet til studiet emnet inngår i.

Forklaring av opptakskrav

GENS = Generell studiekompetanse

HING = Generell studiekompetanse med R1+R2 og Fysikk 1, eller bestått eittårig forkurs.

MATRS = Generell studiekompetanse med R1 (eller S1+S2).

BIOI = Generell studiekompetanse med R1 (eller S1+S2) og enten Fysikk 1 eller Kjemi 1 eller Biologi 1.

MARTE = Generell studiekompetanse, bestått toårig teknisk fagskule eller eittårig forkurs.

EIE-MA = Bachelorgrad med fordypning innen tekniske, samfunnsvitenskapelige eller juridiske fag. 10 sp geomatikk. Krav om gjennomsnittskarakter C.

DPU-MA = Bachelorgrad med minst 20 studiepoeng matematikk og 60 studiepoeng informatikk/data. Krav om gjennomsnittskarakter C.

Ingeniørfag

Emnekode Emnenamn Opptakskrav Campus
BYG108 Beregningsmetoder HING Bergen
BYG115 Geoteknikk HING Bergen
BYG161 Mekanikk HING Bergen
DAT106 Fysikk og kjemi for data HING Bergen
ELE103 Statistikk og måleteknikk HING Bergen
ELE106 Reguleringsteknikk 2 HING Bergen
ELE109 Instrumentering og datanett HING Bergen
ELE114 Elektriske maskiner HING Bergen
ELE116 Kontrollsystemer HING Bergen
ELE121 Videregående nettverksteknikk HING Bergen
ELE122 Nettverksprogrammering  med systemutvikling HING Bergen
ELE125 Audioforsterkere HING Bergen
ELE130 Nettverkssikkerhet HING Bergen
ELE135 Industriell instrumentering med Lab VIEW HING Bergen
ELE136 Industriell instrumentering med PLS programmering HING Bergen
ELE217 Signalbehandling HING Bergen
MAS124 Introduksjon til marinteknikk HING Bergen
MAT108 Grunnleggende matematikk for dataingeniører HING Bergen
MAT151 Videregående matematikk og fysikk for bygg og maskin HING + matematikk 1 og 2 Bergen
MAT152 Videregående matematikk og fysikk for data og elektro HING + matematikk 1 og 2 Bergen
MAT201 Matematikk 2 for kjemiingeniør HING Bergen
KJE103 Organisk kjemi HING Bergen 
KJE104 Fysikalsk kjemi HING Bergen 
KJE107 Stoffoverføringsprosesser og renseteknologi HING + MAT100/MAT110 eller MAT103/MAT201 Bergen 
KJE114 Grønn kjemi HING Bergen 
KJE115 Statistikk og kjemometri HING Bergen 
KJE119 Introduksjon til habruk HING Bergen 
MAS102 Marin Særkurs HING Bergen 
MAS116 Hydrodynaikk HING Bergen 
MAS118 Tilvirkning og automatisering HING Bergen 
MAS119 Drift og vedlikeholdsteknikk HING Bergen 
BYG117 Entreprise og byggeplassdrift HING Bergen/Førde
ELE142 Elektrofagleg basis 2 HING Bergen/Førde
ING172 Fysikk for byggingeniør HING Bergen/Førde
ELE102 Programmering og mikrokontrollere HING Bergen/Førde/Haugesund
MAT202 Matematikk for for elektroingeniør HING Bergen/Førde/Haugesund
MAT203 Matematikk 2 for brann-, bygg-, HMS- og maskiningeniører HING Bergen/Førde/Haugesund
MAT121 Statistikk for ingeniør HING Bergen/Haugesund
BY2-200 Bygningskonstruksjoner 1 HING Førde
BYG142 Bygningskonstruksjoner 2 HING Førde
BYG144 Infrastruktur 2 HING Førde
BYG146 Arealplanlegging for byggingeniør HING Førde
EL2-201 Reguleringsteknikk HING Førde
EL2-202 Prosesstyring HING Førde
EL2-207 Energiproduksjon og energidistribusjon HING Førde
MA2-301 Matematikk 3 HING Førde
ME2-200 Statistikk og økonomi HING Førde
ELE143 Elektrofagleg basis 2 y-veg HING Førde/Haugesund 
ING1030 Fysikk for elektro HING Haugesund
ING2029 Maskinkonstruksjon 1 HING Haugesund
ING2041 Prosessteknikk 1 HING Haugesund
ING2049 Undervannsteknologi og hydrauliske systemer HING Haugesund
ING1027 Teknisk sikkerhet i prosessindustrien HING Haugesund 
ING171 Fysikk for brann,- HMS- og maskiningeniør HING Haugesund 
ING2043 Branndynamikk HING Haugesund 
ING2045 Aktive og passive brannsikringssystemer HING Haugesund 
ING2046 Brannteknisk design av bygg HING Haugesund 
ING2047 Risikoanalyse HING Haugesund 
ING2048 Arbeidsmiljøet HING Haugesund 
ING2055 Signeler og systemer HING Haugesund
MAS144 Materialer og tilverking HING Haugesund 
SIK201 Bridging Courses for Master in Fire Safety Engineering HING Haugesund 
       

Bioingeniør 

Emnekode  Emnenamn Opptakskrav Campus 
BIO123 Statistikk BIOI Bergen 
BIO124 Organisk kjemi for bioingeniører BIOI Bergen 
BIO125 Cellebiologi BIOI Bergen 
       

Informasjonsteknologi

Emnekode  Emnenamn Opptakskrav  Campus 
MAT104 Grunnleggende matematikk for informasjonsteknlogi MATRS Bergen
DAT102 Algoritmer og datastrukturer MATRS Bergen/Førde
DAT107 Databaser MATRS Bergen/Førde
DAT109 Systemutvikling MATRS Bergen/Førde
DAT110 Distribuerte systemer og nettverksteknologi MATRS Bergen/Førde
DAT151 Drift av Unix og databasar MATRS Bergen
DAT153 Mobile og distribuerte applikasjonar MATRS Bergen
DAT154 Programvarearkitektur og applikasjonsutvikling MATRS Bergen
       

Landmåling 

Emnekode  Emnenamn Opptakskrav  Campus 
BYG102 Statistikk og landmåling GENS Bergen
BYG109 Geografisk informasjonsanalyse GENS Bergen
BYG110 Vei- og arealplanlegging GENS Bergen
BYG113 Fysisk planlegging GENS Bergen
LEI107 Ingeniørlandmåling GENS Bergen
LEI110 Industrilandmåling og laserskanning GENS Bergen
LEI112 Boligrett og fordypning i eiendomsseksjonering GENS Bergen 
LEI113 Økonomi og ressursforvaltning GENS Bergen 
LEI300 Eiendom, matrikkel, og jordskifte GENS Bergen 
       

Masteremner i ingeniør- og naturvitskap

Emnekode  Emnenamn Opptakskrav   Campus
DAT251 Moderne systemutviklingsmetoder DPU-MA Bergen
DAT253 Avansert datagrafikk DPU-MA Bergen
DAT254 Health Informatics DPU-MA Bergen
DAT353 Model Driven Software Engineering DPU-MA Bergen
MOA253 Avtalerett, ekspropriasjonsrett og grunnerverv  EIE-MA Bergen 
MOA254 Konflikt og konflikthåndtering  EIE-MA Bergen 
MOA255 Arealøkonomi  EIE-MA Bergen 
ING4007 Industrial Fire Safety MAS-BRANN Haugesund 
ING4008 Building Fire Safety MAS-BRANN Haugesund 
       

Eiendomsmegling 

Emnekode  Emnenamn  Opptakskrav  Campus
EM6-1001 Praktisk eiendomsmegling 1 GENS Sogndal
EM6-1002 Oppgjør av eiendomshandel GENS Sogndal
EM6-2000 Jus for eiendomsmeglere 2 GENS Sogndal
EM6-2005 Anvendt finans for eiendomsmarkedet GENS Sogndal
JU6-1004 Skatte- og avgiftsrett for eiendomsmeglere GENS Sogndal
       

Nautikk

Emnekode  Emnenamn  Opptakskrav  Campus
NAB1022 Kjemi MARTE Haugesund
NAB1028 Samarbeid, organisasjon og kultur på skip MARTE Haugesund
NAB1030 Grunnleggende matematikk MARTE Haugesund
NAB2002 Meteorologi og oseanografi MARTE Haugesund
NAB2010 Anvendt matematikk MARTE + NAB1030 Haugesund
NAB2011 Varme- og strømningslære MARTE Haugesund
NAB2052 Marint maskineri MARTE Haugesund
NAB3040 Maritim Helse, Miljø og Sikkerhet MARTE Haugesund
NAB3041 Sjørett II MARTE Haugesund
EVØ-ØKB3201 Shippingøkonomi GENS Haugesund
       

Reiseliv

Emnekode Emnenamn  Opptakskrav  Campus 
BRL101 Utvikling og drift av ei reiselivsvirksomhet I GENS Sogndal
BRL105 Friluftsliv og naturguiding vinter I GENS Sogndal
BRL106 Friluftsliv og naturguiding vinter II GENS Sogndal
BRL108 Naturfilosofi og friluftslivsforvaltning  GENS Sogndal
BRL109 Storytelling og erfaringsbasert markedsføring GENS Sogndal
MF6-2000 Merkevarestrategi GENS Sogndal
MF6-2001 Forbrukaråtferd i reiselivet GENS Sogndal
OR6-2000 Entreprenørskap og innovasjon GENS Sogndal
OR6-2003 Human Resource Management GENS Sogndal
RE6-1001 Reisemålsutvikling GENS Sogndal
RE6-2003 Special Interest Tourism GENS + RE6-1000 Sogndal
RE6-2004 Strategisk kommunikasjon GENS Sogndal
       

Samfunnsvitskap

Emnekode  Emnenamn Opptakskrav  Campus 
SA570 Examen facultatum - Humaniorafaglege og samfunnsvitskaplege tenkemåtar GENS Sogndal
SA587 Europa-studier: Tverrfaglige perspektiver på Europa før og nå GENS Sogndal
SA603 Historia i samfunnet GENS Sogndal
       

Økonomi og administrasjon

Emnekode Emnenamn Opptakskrav Campus
ØAF103 Rettslære 1 GENS Bergen
ØAM112 Merkevareledelse GENS Bergen
ØAO002 Markedsføring I GENS Bergen
ØAO016 Strategi og virksomhetsutvikling GENS Bergen
ØBR112 Skatte- og avgiftsrett II  GENS + ØBR111 Bergen
ØSO002 Makroøkonomi I GENS Bergen
ØSS113 Makroøkonomi II GENS Bergen
ØKB1105 Markedsføring GENS Haugesund
ØKB1111 Finansregnskap med analyse GENS Haugesund
ØKB1113 Organisasjonspsykologi og ledelse GENS Haugesund
ØKB1114 Statistikk GENS Haugesund
ØKB1115 Makroøkonomi GENS Haugesund
ØKB2008 Skatterett 2 GENS Haugesund
ØKB2101 Økonomistyring GENS Haugesund
ØKB2113 By- og regionaløkonomi GENS Haugesund
ØKB3103 Finansielle instrumenter GENS Haugesund
ØKB3119 Regnskapsorganisering  GENS Haugesund
ØKB3120 Rettslære GENS Haugesund
ØKB3124 Organisasjon og samfunn GENS + ØKB1112 og ØKB1113 Haugesund
ØKB3128 Internasjonal strategi GENS + ØKB2123 Haugesund
BØ6-1002 Investering og finansiering GENS Sogndal
BØ6-1003 Økonomistyring i bedrifter GENS Sogndal
BØ6-1011 Finansregnskap med analyse GENS Sogndal
BØ6-1012 Innføring i bedriftsøkonomi og regnskap for reiselivet GENS Sogndal
BØ6-1013 Investering og finansiering GENS Sogndal
BØ6-2002 Virksomhetsorganisering-og regnskapsførerregelverket GENS Sogndal
BØ6-2004 Anvendt finans GENS Sogndal
BØA201 Norsk økonomisk og teknologisk historie fra 1800 til vår egen tid GENS Sogndal
JU6-1001 Skatte- og avgiftsrett 1 GENS Sogndal
JU6-1002 Skatte- og avgiftsrett 2 GENS Sogndal
JU6-1003 Forvaltningsrett GENS Sogndal
ME6-1003 Statistikk GENS Sogndal
MF6-1000 Marknadsføring GENS Sogndal
OR6-1005 Strategi GENS Sogndal
OR6-1008 Ledelse GENS Sogndal
SØ6-1000 Samfunnsøkonomi makro GENS Sogndal
       

Lærar

Emnekode Emnenamn Opptakskrav Campus
Å-KR230 Idrett/kroppsøving 2 GENS Stord
Å-KH230 Kunst og Håndverk 2 GENS Stord
Å-SAM315 Samfunnsfag 2a GENS Stord
Å-SAM415 Samfunnsfag 2b GENS Stord
Å-E315 Engelsk 2a GENS Stord
Å-E415 Engelsk 2b GENS Stord
Å-MU301 Årsstudium Musikk 2 emne 1 GENS Stord
Å-MU401 Årsstudium Musikk 2 emne 2 GENS Stord