Opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Hvordan søke?

Du søker via vår SøknadsWeb, der kan du logge deg inn med via ID-porten. Merk at vi har mange didaktiske profiler på fire studiested ved HVL og at du derfor må være meget nøye på at du legger til riktig alternativ. Du kan søke på inntil seks alternativer. Du kan ikke endre omprioritere eller legge til alternativ etter søknadsfristen. 

Frister og viktige datoer

1. mars: Søknadsfrist for å søke PPU.

1. mai: Svar på opptak skal bli sendt til søkerne innen 1.mai.

7. mai: Svarfrist for PPU.

Uke 23: Suppleringsopptak for PPU.

1. juli: Frist for ettersending av utdanning fullført våren 2018.

5. juli: Suppleringsopptak for PPU.

Dokumentasjon og ettersending

Alle som skal begynne på PPU må ha bestått opptakskravene. Dersom du enda ikke er ferdig med studiene og får tilbud om studieplass, er dette tilbudet på betingelse om at du fullfører og består nødvendig utdanning senest 1. juli. Dersom du ikke når opp i konkurransen om studieplass og det viser seg at den nye poengsummen du får etter at du har fullført utdanningen din blir høyere enn poenggrensen i opptaket, vil du likevel få tilbud om studieplass. Du mister studieplassen dersom du ikke har fullført og bestått opptakskravene senest 1. juli.

vitnemalsportalen.no kan se hvilke resultater som er registrert på deg. Merk at det kan ta opptil 24 timer fra du får resultatet på din StudentWeb før resultatene blir synlige i Vitnemålsportalen. Resultater som ikke vises i Vitnemålsportalen har vi ikke tilgang til.

De som får tilbud om studieplass må takke ja eller nei til denne på Søknadsweb innen svarfristen (kunngjøres sammen med svaret på søknaden). De som glemmer å svare innen fristen mister studieplassen.

De som får tilbud om å stå på venteliste må også takke ja eller nei innen svarfristen for å være med i suppleringsopptaket 5. juli. De som glemmer å svare innen fristen mister muligheten til å stå på venteliste.

Her finn du meir informasjon om dokumentasjon.

Nye opptakskrav fra 2019

Fra og med opptaket i 2019 er det nye opptakskrav for Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Endringen gjelder for allmennfag.

Les om endringen i opptakskrav

Poengberegning

På en del av de didaktiske fagprofilene er det så mange søkere at vi ikke kan gi tilbud til alle kvalifiserte. Rangering skjer i henhold til retningslinjer for opptak som du finner i Utfyllande retningslinjer for opptak ved Høgskulen på Vestlandet.

Merk at for å få seks tilleggspoeng for tilsetting i skoleverket så må man enten dokumentere fast tilsetting på vilkår om å ta PPU eller at man har jobbet som lærervikar i minst 50 % stilling i inneværende skoleår (17/18).

Poenggrenser

Utenlandsk bachelorgrad

Jeg har bachelorutdanning fra utlandet og ønsker å søke på PPU – trenger jeg dokumentasjon på norsk – og engelskkunnskaper?

Du må enten dokumentere at du har generell studiekompetanse i Norge eller at du har norsk – og engelskkunnskaper på nivå med det som inngår i generell studiekompetanse. Les mer om gjeldande regelverk for søkjarar med utanlandsk utdanning.

Jeg har dokumentasjon på et annet språk enn norsk?

Dokumentasjon som ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk må oversettes. Oversettelsen skal skje av en translatør eller tolketjeneste. Husk at du må laste opp både oversettelsen og originalene innen søknadsfristen.

Ledige studieplasser

Det er ingen ledige studieplasser for PPU ved HVL i opptaket 2018. 

Reservasjon og innpass

Levering av politiattest

Levering av politiattest skal skje ved studiestart om du ikke har merknader på attesten.

Forskrift og retningslinjer