Reservere studiesplass

Ved innkalling til militær- eller sivilteneste, graviditet eller andre tungtvegande grunnar, kan du reservere studieplassen din til neste år.

For å kunne søke om reservasjon av studieplass, må du

  • dokumentere grunnane dine med kopi av tenesteinnkalling, legeattest eller liknande
  • søke innan tre veker etter at du fekk tilbod om studieplass
  • svare JA til studieplassen innan svarfristen

Dersom du har fått opptak på vilkår eller studieplass frå ledige studieplassar, kan du ikkje søke om reservert studieplass.

Meir om reservasjon av studieplass

Søknadsskjema