Havteknologi

Utdanningsplan 2017/2018, 180 studiepoeng

Oversikt

Fellesemner for havteknologi

Krav: 30 studiepoeng

Obligatoriske emner

Programemner for havteknologi

Krav: 50 studiepoeng

Obligatoriske emner

Tekniske spesialiseringsemner for havteknologi

Krav: 70 studiepoeng

Obligatoriske emner

Minst ett emne blant følgende

Valgfrie emner for havteknologi

Krav: 30 studiepoeng

Overvåking og styring

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner
Minst ett emne blant følgende

Havbruk

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner
Minst ett emne blant følgende

Olje og gass

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner
Minst ett emne blant følgende

Konstruksjon

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner
Minst ett emne blant følgende