Havteknologi

Utdanningsplan 2018/2019, 180 studiepoeng

Oversikt

Fellesemner for havteknologi

Krav: 30 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Programemner for havteknologi

Krav: 50 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Tekniske spesialiseringsemner

Krav: 100 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Fordjuping havbruksteknologi

Obligatoriske emner Til toppen

Fordjuping petroleumsretta undervassteknologi

Obligatoriske emner Til toppen

Valfrie emne

Krav: 30 studiepoeng

Valgfrie emner Til toppen