Havteknologi

Utdanningsplan 2018/2019, 180 studiepoeng

Oversikt

Fellesemner for havteknologi

Krav: 30 studiepoeng

Obligatoriske emner

Programemner for havteknologi

Krav: 50 studiepoeng

Obligatoriske emner

Tekniske spesialiseringsemner

Krav: 100 studiepoeng

Obligatoriske emner

Fordjuping havbruksteknologi

Krav: 40 studiepoeng
Obligatoriske emner
Valgfrie emner

Fordjuping petroleumsretta undervassteknologi

Krav: 40 studiepoeng
Obligatoriske emner
Valgfrie emner

Utan fordjuping

Krav: 40 studiepoeng
Minst ett emne blant følgende
Valgfrie emner