Karriereveiledning

Etter- og vidareutdanning, høsten 2019

Karriereveiledning er videreutdanningen for deg som vil være i forkant av framtidens kompetansekrav på feltet. Målgruppen for studiet er karriereveiledere i skolen og andre sektorer, og de som ønsker å bli karriereveiledere. 

På studiet møter du andre veiledere, og får et større nettverk som du kan dra nytte av i jobbsammenheng. Studiearbeidet kan knyttes til din egen veiledningspraksis.

De som har tatt studiet melder tilbake at de er blitt tryggere i jobben, at de er sikrere på kvaliteten av karriereveiledningen de gir, at de har fått et bredere sett av arbeidsmetoder og at de er blitt viktigere i den organisasjonen de jobber i.

Til grunn for studiet ligger føringer i nasjonale og internasjonale styringsdokumenter om livslang karriereveiledning. Disse føringene begrunnes med at bedre veiledning vil kunne optimalisere veisøkernes muligheter til læring, utvikling og deltakelse i arbeids- og samfunnsliv, og bidra til økt gjennomføring i utdanningssystemet.

Timeplan

Samlinger:

  • 30. og 31. august 2019
  • 27. og 28. september 2019
  • 1. og 2. november 2019
  • 10. og 11. jaunar 2020
  • 7. og 8. februar 2020
  • 27. og 28. mars 2020

 

Samlingene er på fredager kl. 12.00-16.00 og lørdager kl. 9.00-15.00.