Spesialpedagogikk 1, 1.-7. trinn

Etter- og vidareutdanning, hausten 2019

Behovet for pedagoger med spesialpedagogisk kompetanse er stort på ulike opplæringsarenaer. Dette studiet gir deg en teoretisk og praksisorientert innføring i tilpasset opplæring og spesialpedagogisk arbeid.

Vidareutdanninga er eit nasjonalt tilbod innan Utdanningsdirektoratet (Udir) si satsing Kompetanse for kvalitet - vidareutdanning for lærararDu søker vikar- eller stipendordning gjennom Udir. Før du kan søke på studiet, må du avklare med rektoren din om du kan delta.

 

Du får kompetanse som er relevant i arbeid med tilpasset opplæring generelt og spesialpedagogiske tiltak spesielt. Du kan ta på deg faglig ansvar for planlegging, gjennomføring og vurdering av spesialpedagogisk tilrettelegging. Du blir også kvalifisert for veiledning av kollegaer, elever og foresatte.

Dette studiet gir, sammen med din grunnutdanning, kompetansen som tidligere ble kalt for 1. avdeling i spesialpedagogikk.

Studiet består av to emner på 15 studiepoeng med avsluttende eksamen i hvert emne:

  • 1. semester: Spesialpedagogikk som fag og forskningsfelt. Muntlig eksamen i desember 2019.
  • 2. semester: Pedagogiske tilnærmingsmåter med sikte på barn og voksne som trenger særlige tilrettelagt opplæring. Hjemmeeksamen i mai 2020.

Undervisningsmåtar

Utdanningen er delvis nettbasert og vil bli organisert ved 3 samlinger per semester. Samlingene vil være mandager og tirsdager fra kl. 09.00-14.00.

Arbeidskrav og forelesninger er spesialpedagogiske tema som er relevant for lærere som jobber med elever på barnetrinnet.

Timeplan

1. semester har forelesningsdatoene:

26. august, kl. 09:00-14:00

27. august, kl. 09:00 -14:00

 

21. oktober, kl. 10:15 - 15:15.

22. oktober, 09:00 - 14:00

 

18. november, kl. 10:15 - 15:15.

19. november, kl. 09:00-14:00.

 

2. semester har forelesningsdatoene:

13. og 14. januar, 09. og 10. mars og 20. og 21. april

 

Canvas vil bli brukt som nettbasert studiestøttesystem.