Kjemiingeniør (akvakultur, miljø- og prosessteknologi)

Utdanningsplan 2019/2020, 180 studiepoeng

Oversikt

Fellesemner for kjemiingeniør

Krav: 130 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Studieretninger

Studieretning prosessteknologi

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Studieretning miljøteknologi

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Studieretning akvakultur

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Valfrie emne for kjemiingeniør

Krav: 20 studiepoeng

Valgfrie emner Til toppen