Matematikk 2, 5.-10. trinn

Etter- og vidareutdanning, hausten 2019

Matematikk 2 5.-10. trinn er et 30 studiepoengs kurs for lærere knyttet til undervisning og læring i matematikk rettet mot 5.- 10. trinn i grunnskolen.

Vidareutdanninga er eit nasjonalt tilbod innan Utdanningsdirektoratet (Udir) si satsing Kompetanse for kvalitet - vidareutdanning for lærararDu søker vikar- eller stipendordning gjennom Udir. Før du kan søke på studiet, må du avklare med rektoren din om du kan delta.

I Matematikk 2 fordyper studentene seg i noen av de matematikkdidaktiske og matematikkfaglige tema fra Matematikk 1. Matematikk 2 bygger på Matematikk 1, men fokuset i Matematikk 2 er mer konsentrert og forskningsrettet enn i Matematikk 1. Generelt legges det vekt på undersøkende tilnærminger til matematiske tema, sammen med anledning til å gjennomføre egne matematiske oppdagelsesprosesser.

Deltakernes yrkespraksis knyttes til studiene og brukes aktivt som utprøvingsarena og refleksjonsgrunnlag. Gjennom å studere og diskutere matematikkdidaktiske forskningsartikler skal studentene få innsikt i aktuell forskning som er relevant for utvikling av undervisningskunnskap i matematikk. De fem grunnleggende ferdighetene er gjennomgående i studiet.

 

Studiet er delt inn i to emner, hvert på 15 studiepoeng:

 

  • Emne 1: Perspektiver på matematikkfaget og tilpasset opplæring
  • Emne 2: Problemløsing og handlingskompetanse i matematikk

 

Begge emnene avsluttes med egen eksamen. Til sammen dekker emne 1 og 2 læringsutbyttet for Matematikk 2 beskrevet i de Nasjonale retningslinjene for Grunnskolelærerutdanninga 5-10. Se den enkelte emneplan for mer informasjon.

Timeplan

Timeplan for haust 2019

Torsdag: 10.15 -16.00

 Fredag: 08.15 - 14.00

 

Uke 35: 29.-30. august

Uke 39: 26.-27. september

Uke 44: 31.oktober- 1. november