Prosjektleiing

Etter- og vidareutdanning, hausten 2019