Nautiske operasjoner

Ph.d., høsten 2019

Informasjon om studieprogrammet finnes kun på engelsk. Se engelske nettsider.

Hvor kan du reise?