Vidareutdanning i barne- og ungdomsarbeid

Etter- og vidareutdanning, hausten 2019

Dette er høgskolestudiet for deg som ønsker å videreutvikle din kompetanse innen barne- og ungdomsarbeid!

Fagakademiet har, i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet, gleden av å invitere til studiet Videreutdanning i barne- og ungdomsarbeid (VIBU).

Videreutdanning i barne- og ungdomsarbeid består av 4 enkeltstående moduler som gir 15 stp. hver. Dere kan ta modulene enkeltvis eller samlet i valgfri rekkefølge - til sammen 60 stp. Du kvalifiserer deg for generell studiekompetanse hvis du fullfører de 4 modulene på 60 studiepoeng.

 

  • Modul 1: Mangfold og måltidsglede (høst 2019)
  • Modul 2: Natur og friluftsliv (vår 2020)
  • Modul 3: Spesialpedagogiske tilnærmingsmåter for barn og unge som trenger tilrettelagt opplæring (høst 2020)
  • Modul 4: Kommunikasjon og samhandling gjennom musikk og drama (vår 2021)

 

For hvem: Barne- og ungdomsarbeidere i barnehage, grunnskole og andre institusjoner.

Formål: Faglig kompetanseheving i barne- og ungdomsarbeid.

Oppstart

Modul 2 Natur og friluftsliv starter opp våren 2020.

Timeplan

Hver modul gjennomføres med 4 samlinger à 2 dager pr. semester med avsluttende eksamen. Samlingene vil være fredager fra kl. 15.00-19.00 og lørdager fra kl. 9.00-15.00. Utdanningen er delvis nettbasert.

Timeplan for samlingene vår 2020: Kommer

Samlingene foregår på vår campus på Kronstad.