Yrkesfaglærerløftet

Utdanningsplan 2019/2020, 0 studiepoeng

Oversikt

Valg av emne YFL

YFL802: Vurdering for læring i yrkesfagene 1

Obligatoriske emner Til toppen

YFL804: Yrkesfagleg kompetanse i breidde og djubde

Obligatoriske emner Til toppen

YFL806: Industri 4.0 og 21st Century skills for TIP, BA og EL.

Obligatoriske emner Til toppen

YFL807: Omsorgstek for yrkesfagl innen utdanningsprog Helse og oppveks

Obligatoriske emner Til toppen

YFL808: Læringsleiing, relasjonskompetanse og elevmedverknad

Obligatoriske emner Til toppen

YFL809: Yrkesretting av programfag og fellesfag

Obligatoriske emner Til toppen
  • YFL809 Yrkesretting av programfag og fellesfag Semester: 1 15 sp

YFL810:Læreplanforståelse og vurdering for læring

Obligatoriske emner Til toppen