Matematikk 2, 5.-10. trinn

Etter- og vidareutdanning Hausten 2020

Matematikk 2 5.-10. trinn er et 30 studiepoengs kurs for lærere knyttet til undervisning og læring i matematikk rettet mot 5.- 10. trinn i grunnskolen.

Vidareutdanninga er eit regionalt tilbod for lærarar frå Voss og Granvin kompetanseregion i 2019/2020 innan Utdanningsdirektoratet (Udir) si satsing Kompetanse for kvalitet - vidareutdanning for lærarar. Du søker på "anna studietilbod" hjå Udir. Du søker også vikar- eller stipendordning gjennom Udir. Før du kan søke på studiet, må du avklare med rektoren din om du kan delta.

I Matematikk 2 fordyper studentene seg i noen av de matematikkdidaktiske og matematikkfaglige tema fra Matematikk 1. Matematikk 2 bygger på Matematikk 1, men fokuset i Matematikk 2 er mer konsentrert og forskningsrettet enn i Matematikk 1. Generelt legges det vekt på undersøkende tilnærminger til matematiske tema, sammen med anledning til å gjennomføre egne matematiske oppdagelsesprosesser.

Deltakernes yrkespraksis knyttes til studiene og brukes aktivt som utprøvingsarena og refleksjonsgrunnlag. Gjennom å studere og diskutere matematikkdidaktiske forskningsartikler skal studentene få innsikt i aktuell forskning som er relevant for utvikling av undervisningskunnskap i matematikk. De fem grunnleggende ferdighetene er gjennomgående i studiet.

Studiet er delt inn i to emner, hvert på 15 studiepoeng:

  • Emne 1: Perspektiver på matematikkfaget og tilpasset opplæring
  • Emne 2: Problemløsing og handlingskompetanse i matematikk

Begge emnene avsluttes med egen eksamen. Til sammen dekker emne 1 og 2 læringsutbyttet for Matematikk 2 beskrevet i de Nasjonale retningslinjene for Grunnskolelærerutdanninga 5-10. Se den enkelte emneplan for mer informasjon.

Timeplan

2019-kullet har samlingar tysdagar og onsdagar 09.00-15.30 i Granvin.

1. semester haust 2019:

v. 35 (27. og 28.8), v. 39 (24. og 25.10) og v.47. (19. og 20.11)

Nettsamlingar tysdagar frå 14.00 til 16.00 (ikkje veke 40 og 41)

2. semester vår 2020:

v.3 (14. og 15.1), v.11 (10. og 11.3) og v. 19 (5. og 6.5)

Nettsamlingar tysdagar frå 14.00 til 16.00 (ikkje veke 8)