Lærerspesialistutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse, 1.-10. trinn

Utdanningsplan 2020/2021, 30 studiepoeng

Oversikt

Emnekombinasjon Krav
Lærerspesialist 1-10 30
Samlet krav: 30

Lærerspesialist 1-10

Krav: 30 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen