Healthy Ageing and Rehabilitation

Master Hausten 2020

Denne innovative og nettbaserte utdanninga fokuserer på på internasjonale og tverrfaglege spørsmål knytt til sunn aldring og rehabilitering.

Du får kunnskap og ferdigheiter for å praktisere, forske og påverke politikkutviklinga både globalt og tverrfagleg. Studiet er internasjonalt, og undervisningspråket er engelsk. Sjå difor dei engelske nettsidene våre for meir informasjon og korleis du søkjer.