Klinisk helse- og omsorgsvitenskap

Master Høsten 2020

Klinisk helse- og omsorgsvitenskap er et disiplinbasert masterstudium. Det er forankra i helse- og omsorgsvitenskaplig tradisjon og har spesielt fokus på kjerneområdene helse- og omsorgsetikk.

Studiet er avsluttet og tar ikke opp nye studenter.

Hvor kan du reise?