Nautiske operasjoner

Ph.d., høsten 2020

Informasjon om studieprogrammet finnes kun på engelsk. Se våre engelske nettsider.

Hvor kan du reise?