Automatisering med robotikk (inkludert Y-veg)

Ein automatiseringsingeniør utviklar løysingar som gjer kvardagen meir effektiv, enkel og trygg. I dette yrket kan du utvikle ny, spennande og berekraftig teknologi som formar framtida!

Automatisering med robotikk kan du studere i Bergen, Haugesund eller Førde. 

I Haugesund og Førde kan du ha enten fagbrev eller studiekompetanse for å få opptak. I Bergen er opptaksgrunnlaget studiekompetanse. 

Frå hausten 2021 tilbyr vi i tillegg ei nett- og samlingsbasert utdanning.