Brannsikkerhet

Vil du være med på å bidra til et mer brannsikkert samfunn? Med mastergrad i brannsikkerhet vil du kunne arbeide med avanserte og komplekse problemstillinger innen brannsikkerhet.

Brannsikkerhet blir mer og mer viktig i dagens samfunn, og behovet for kunnskap og kompetanse innen dette feltet er sterkt økende. Det primære målet med studiet er å tilføre næringsliv og samfunn gode kandidater, som gjennom sin dybdekunnskap innen fagfeltet, kan bidra til et meir brannsikkert samfunn.

Du kan ta mastergraden på heltid eller på deltid.