Bachelor i drama

Drama og anvendt teater

Bachelor

Er du interessert i drama og teater, og vil jobbe med barn og unge?

Vi tar ikke opp nye studenter på dette studieprogrammet i 2021.

Denne bachelorutdanningen retter seg mot undervisnings- og kultursektoren. Kjernen i studiet er kombinasjonen av det kunstneriske og det pedagogiske.

Studiet vil gi deg en variert kompetanse for arbeid med drama og teater rettet mot barn og unge. Pedagogikk, dramadidaktikk og praksis inngår i studiet.

Praksis

Du har praksis i alle tre studieårene. Aktuelle praksisplasser kan være barne-, ungdoms- eller videregående skole (med fordypning i MDD), kulturskole og andre samfunnsarenaer.

Informasjon om praksis.

Utveksling

Du kan ha et studieopphold i utlandet i 2. studieår. Vi har samarbeidspartnere i flere land.