Eldre og palliasjon

Samfunnet trenger kompetente fagfolk i helseforetakene og kommunene, som viser kunnskap, ferdigheter og klokskap i møte med pasienter og pårørende i den palliative fasen.

I studiet lærer du om:

 • palliativ behandling, pleie og omsorg
 • pårørende-perspektivet
 • kulturelt perspektiv
 • samhandlingsperspektiv
 • palliativ omsorgsforskning
 • den vanskelige samtalen og refleksjon

Undervisningsmåter

Du lærer gjennom forelesinger, aktiviteter, arbeid i grupper, seminar og studentpresentasjoner.

Studiet har fokus på samarbeid og læring:

 • Emnet er utviklet i nært samarbeid med praksisfeltet
 • Voksenpedagogikk med utgangspunkt i studentenes
 • arbeidshverdag
 • Studentaktive læringsformer
 • «Lasso-modellen» sikrer sammenheng mellom teori og praksis, mellom arbeidsplass og høgskole

Mellom samlingene vil kommunikasjonen skje gjennom e-læringsverktøyet Canvas.

Vil du studere mer?

Vidareutdanningen kan inngå som et valgemne i master i samhandling og folkehelse.