DAT353 Model Driven Software Engineering

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnebeskrivelsen finnes kun på engelsk, gå til våre engelske nettsider ved å klikke "English" øverst i menyfeltet.

Faglig overlapping

  • PCS953 (1) - Model Driven Software Engineering - Reduksjon: 10 studiepoeng