ELE119 Kraftelektronikk

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet tar for seg grunnleggende emner innen krafteletronikk, omforming og styring av elektrisk effekt ved bruk av halvlederteknologi.

Innhold:

  • Krafthalvledere
  • Effekt beregninger
  • Likeretting: diodebro og tyristorbro.
  • DC-DC omformere
  • Vekselretting
  • kraftforsyninger
  • Industrielle anvendelser.
  • Dynamiske simuleringer.
  • Beregnings-, simulerings-, analyseverktøy blir benyttet.
  • Praktisk laboratoriearbeid er sentralt i kurset.

Krav til forkunnskaper

Analog, digital, krets teori og reguleringsteknikk, etc.

Anbefalte forkunnskaper

Emner fra studiets første to år.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning, simulering og lab oppgave

Arbeidskrav

6 øvingsoppgaver, 2 laboratorieoppgaver. Obligatorisk fremmøte på laboratorieøvingene.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Notater(maksimal to ark i A4 formet, kan skrives i begge sider).  Alle typer kalkulator.

Mer om hjelpemidler