MAS119 Drift og vedlikehaldsteknikk

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Emnebeskrivelsen finnes kun på engelsk, gå til våre engelske nettsider ved å klikke "English" øverst i menyfeltet.

Fagleg overlapping

  • TOM100 (1) - Drifts og vedlikeholdsstyring - Reduksjon: 10 studiepoeng