Idrettsstudentar som trenar i idrettshall.

Faglærer i kroppsøving og idrettsfag

Bachelor

I denne utdanningen får du kunnskap om hele mennesket, og hvordan vi lærer i bevegelse. Utdanningen passer for deg som vil jobbe med idrett og kroppsøving i skoleverket.

Du har basisfag som psykologi, anatomi, fysiologi og bevegelseslære, og du kan fordype deg i en rekke idretter og aktiviteter, der lek, friluftsliv, dans og alternative bevegelsesaktiviteter inngår.

Gjennom studiet lærer du:

  • hvordan du kan legge til rette for elevene sin læring og utvikling i kroppsøving og idrettsfaget
  • hvordan du kan legge til rette for fysisk aktivitet for ulike målgrupper i et folkehelseperspektiv

I løpet av studiet utvikler du også din egen idrettslige mestring.

Praksis

Du har totalt 14 uker praksis. Av disse skal 8 uker gjennomføres i grunnskole og videregående skole, og 4 uker i spesialpedagogisk virksomhet og i det frivillige idrettslivet. Dette gir grunnlag for profesjonell utøvelse av læreryrket. Her finner du mer informasjon om praksis.

Vil du studere mer?

Du kan bygge på utdanningen din med master i idrettsvitenskap ved HVL, eller ta andre relevante masterutdanninger ved ulike høgskoler og universitet.

Utveksling

Det er tilrettelagt for studieopphold i utlandet i 5. semester.

Hvor kan du reise?