Fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø

Master

Masterutdanningen setter fokus på skolefagene kroppsøving og mat og helse, og på skolen som en arena for å bedre barn og unges grad av fysisk aktivitet og kosthold.

Vi tilbyr studieretningen fysisk aktivitet til studenter som blir tatt opp høsten 2021.

Utdanningen består av emnene Vitenskapssteori og etikk, Fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø og masteroppgave.

Praksis

Du har praksis i skolen. Her finner du informasjon om praksis.

Vil du studere mer?

Fullført masterstudium med samlet karakter på B eller bedre vil kvalifisere for opptak på doktorgradsprogrammene ved HVL og relevante doktorgradsprogrammer ved andre universitet og høgskoler.