Klinisk sjukepleie - suppleringsopptak

Suppleringsopptaket er for deg som ønsker å fullføre ein mastergrad i klinisk sjukepleie, 120 studiepoeng. Du kan søke opptak til master i klinisk sjukepleie med spesialitet diabetes-, kardiologisk sjukepleie eller helsesykepleieutdanning.

Suppleringsopptaket er avhengig av ledige studieplassar.

Søkjarar som har fullført 60 studiepoeng i diabetes-, kardiologisk sjukepleie eller helsesjukepleiarutdanning, gjennomfører dei resterande 60 studiepoenga over 1,5 år.

Utdanningsplan

MKS505 Prosjektplan (5 sp):
Undervisning: Uke 3, 2020, eitt oppgåveseminar
Levering av prosjektplan: 28.5.2020

MAMET500 Vitskapsteori, etikk og metode (15 sp):
Undervisning: Nettbasert undervisning våren 2020
Eksamen: 10.6.2020

MKS590 Masteroppgåve (40 sp):
Undervisning: haust 2020-vår 2021, rettleiing, oppgåveseminar i kvart semester
Planlagd innlevering: 26.5.2021

Kva blir du kvalifisert for?

Mastergrad i klinisk sjukepleie gjer deg spesielt godt kvalifisert for kombinerte stillingar som omfattar klinisk arbeid og forsking- og utviklingsarbeid.

Du blir kvalifisert til å ha leiande stillingar i kommune- og spesialisthelsetenesta, og du vil kunne arbeide som helsesjukepleier eller spesialsjukepleiar med særskild fagansvar. Du blir også betre kvalifisert til å rettleie og undervise helsepersonell, og du får kompetanse til å vere ein pådrivar for kunnskapsbasert fagutvikling.

Studiet kvalifiserer til opptak på doktorgradsprogram.

Internasjonalisering

Høgskulen på Vestlandet har internasjonalt forskingssamarbeid innan fleire av fagspesialitetane som inngår i masterstudiet.