Studenter i arbeid i håndverksversted

Kunst og håndverk

Årsstudium

Dette er studiet for deg som ønsker å utfolde og utvikle deg innen kreativt og skapende arbeid med forskjellige materialer og teknikker.

I løpet av studiet lærer du om:

  • tradisjonelle teknikker for fremstilling av bruksform og bilde/skulptur
  • bruk av digitale teknikker innen bilde- og designområdet
  • kunsthistorie og fagdidaktikk

Gjennom studiet får du anledning til utvikle deg i arbeid med materialer og teknikker innen områdene bilde, skulptur og bruksform. Fagdidaktikk er vektlagt i hele studiet og som student får du lære om og erfare kollektive estetiske læreprosesser i et tverrestetisk prosjekt.

En periode av studiet er satt av til fordypning innen et selvvalgt område.

Vi har fine, velutstyrte verksteder for tre, metall, keramikk, tekstil, tegning og maling. Vi har også utstyr for printing og fresing av digitale 3D-modeller, storformatskriver for foto og illustrasjon, tradisjonelle mørkerom, utstyr til silketrykk, grafikk osv. Verkstedene våre er tilgjengelige for studentene også på kveldstid og i helgene.

Faglærerne på kunst og håndverk på Stord har til sammen bred kompetanse innenfor ulike materialer og teknikker og arbeider tett på studentene.

Vil du studere mer?

Årsstudiene inneholder en didaktisk komponent og kan etter søknad innpasses i grunnskolelærerutdanningene ved HVL. Fullført årsstudium danner grunnlag for videre studier ved ulike utdanningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt. Ta kontakt med oss for mer informasjon.