Bli lærer

Ønsker du en variert og givende arbeidshverdag der du kan gjøre en forskjell for barn og unge? Da er læreryrket noe for deg.

Som lærer spiller du en viktig rolle i unge menneskers liv og utvikling. Du må være kunnskapsrik, en god rollemodell og kunne motivere og bidra til å løse konflikter.

1.–7. eller 5.–10. trinn i grunnskolen?

Gjennom studiet utvikler du evnen til å skape gode klassemiljø. Du skal kunne se den enkelte elev – evnene, interessene og behovene deres, og følge med på den faglige og personlige utviklingen.

Ved Høgskulen på Vestlandet kan du bli lærer i Bergen, Sogndal eller på Stord. Uansett hvilken campus du studerer ved, kan du velge om du vil bli lærer for 1.–7. eller 5.–10. trinn.

I utdanningen for 1.–7. trinn blir du spesialist i begynneropplæring i lesing, skriving og regning. I tillegg til å undervise i ulike skolefag, spiller du som lærer en viktig rolle i sosialiseringen til elevene. Du må være kunnskapsrik, en god rollemodell, kunne motivere og bidra til å løse konflikter. 

På 5.–10. trinn har du ansvar for å legge til rette for en gradvis og systematisk fordypning i de forskjellige skolefagene. Du skal også videreutvike elevenes ferdigheter i lesing, skriving og regning, i tillegg til muntlig kompetanse og digitale ferdigheter.

Vil du bli barnehagelærer?

Som barnehagelærer får du bidra til barns utvikling gjennom å legge til rette for kunnskapsformidling, omsorg og et utviklende miljø. 

Utdanningen til barnehagelærer gir deg kompetanse på hvordan barn leker, lærer og utvikler seg, som individ og i samspill med andre. Du lærer også hvordan du tar med deg denne kompetansen i arbeidet med å lede det pedagogiske arbeidet, og samarbeide med kollegaer, foresatte og andre fagpersoner. 

Vil du bli faglærer eller ta PPU?

Med en treårig bachelorgrad på vår faglærerutdanning, blir du kvalifisert til å undervise på grunnskole og videregående skole.

Praktisk-pedagogisk utdanning er en god vei inn i læreryrket for deg som allerede har en yrkesfaglig utdanning eller et fagstudium, og trenger formell pedagogisk kompetanse for å undervise.

Ta en kikk på listen over studietilbudet vårt hvis du er nysgjerrig på ulike utdanninger ved HVL.