Master of Science in Business

Master

Er du interessert i markedsføring, regional økonomi eller innovasjon? Ønsker du å bli siviløkonom? Da kan du ta masterutdanning hos oss.

Med en Master of Science in Business har du en allsidig utdanning som gjør deg godt rustet for ulike jobber i privat næringsliv og offentlig sektor. Siviløkonomer er svært attraktive på arbeidsmarkedet og mange arbeider som topp- eller mellomledere.

Denne masterutdanningen har en internasjonal orientering, og du vil få tett kontakt med arbeidslivet allerede mens du studerer. Du vil også få et godt grunnlag for å arbeide med nye produkter og arbeidsprosesser og kunnskap som hjelper deg å finne gode løsninger for morgendagens samfunn.

Velg profilen som passer deg

Du kan velge mellom to profiler. Profilen Regional Economics and Innovation (profil 1) blir undervist ved campus Haugesund, mens profilen Marketing and Innovation (profil 2) blir undervist ved campus Sogndal. Du søker opptak ved studiestedet som tilbyr profilen du er interessert i.

Du lærer om:

 • entreprenørskap i en regional kontekst
 • innovasjonsteori og praksis
 • entreprenørskap i praksis
 • transportøkonomi i et regionalt utviklingsperspektiv (profil 1)
 • bostedmarketsøkonomi (profil 1)
 • anvendt by- og regionaløkonomi (profil 1)
 • innovasjonsledelse og bedriftsoppstart (profil 2)
 • markedsføringsteori og praksis (profil 2)
 • forbrukeratferd (profil 2)

Undervisningsmåter

Undervisningen veksler mellom forelesninger, seminarer, gruppearbeid, skriftlig arbeid, presentasjoner, bedriftsbesøk og personlig veiledning.

Praksis

Du får omfattende praksiserfaring i både nye og etablerte virksomheter. I 2. semester kan du ha et internship ulike steder i verden. Vi har også et alternativt opplegg i Haugesunds- eller Sogndalsregionen.

Utveksling

I 2. semester tilbyr vi tre ulike utvekslingsopphold:

 • Du kan ha et studieopphold ved University of California i USA, der utvekslingen er kombinert med internship i en valgfri bedrift i San Fransisco-området.
 • Du kan følge internship-programmet ved University of Cape Town i Sør-Afrika, med fokus på sosialt entreprenørskap.
 • Du kan reise på utveksling til Houston i USA gjennom Gründerskolen.