Matematikk 1 | 5.-10. trinn | samlingsbasert

Etter- og vidareutdanning

Matematikk 1 5.-10. trinn er et 30 studiepoengs kurs for lærere knyttet til undervisning og læring i matematikk rettet mot 5.-10. trinn i grunnskolen.

Matematikk 1 er fortrinnsvis beregnet for deg som underviser eller ønsker å undervise i matematikk, men har færre enn 30 studiepoeng i faget. Kurset er også relevant for deg som ønsker en oppdatering av kunnskaper i Matematikk 1 fra tidligere utdanning.

Studiet er erfaringsbasert og forskningsbasert. Vi vil arbeide med matematikklæring i tråd med gjeldende læreplan Kunnskapsløftet 2020, hvor det legges vekt på kreative, engasjerende og utforskende læringsaktiviteter samt meningsfulle matematiske samtaler med og mellom elever.

Du skal lære om varierte undervisningsformer, språk og kommunikasjon i matematikkfaget, bruk av læremiddel og verktøy, læringsteorier knyttet opp mot matematikkfaget og videreutvikle din profesjonsfaglige digitale kompetanse.

Fagdidaktiske refleksjoner knyttes til de matematiske temaene tall og tallforståelse, prealgebra, algebra, funksjonslære, geometri, måling, statistikk og sannsynlighetsregning.

Timeplan

Samlingsdatoer høsten 2021:

  • Uke 34: 26.–27. august
  • Uke 39: 30. september–1. oktober
  • Uke 44: 4.–5. november

Torsdager: 10.15–16.00

Fredager: 8.15–14.00

Du får tilgang til læringsportalen Canvas før studiestart med mer informasjon.