Matematikk 2 | 1.-7. trinn | nettbasert

Etter- og vidareutdanning

Dette er et nettstudium for lærere som underviser i matematikk på barnetrinnet, og som har gjennomført Matematikk 1 1-7 eller tilsvarende.

Målet med studiet er at du styrker din matematiske og fagdidaktiske kompetanse til å planlegge, gjennomføre, vurdere og videreutvikle matematikkundervisning i tråd med Fagfornyelsen og relevant forskning.

Du vil få bruke din egen klasse/arbeidsplass til å prøve ut mindre undervisningsopplegg.

Studiet er delt i to emner: Matematikk som undersøkende virksomhet (høst 2021) og Anvendelse og problemløsning (vår 2022).

Les mer om hvert enkelt emne i studieplanen.

Timeplan

Den synkrone undervisningen har obligatorisk deltakelse, og vil foregå torsdager fra 13:00 til 15:00.

På høsten blir det ukentlige nettsamlinger i ukene 34 til 44, med unntak av høstferieukene.

I vårsemesteret blir det samlinger i ukene 4 til 14, med unntak av vinterferieukene.

Du får tilgang til læringsportalen Canvas før studiestart med mer informasjon.