Problemåtferd

I dette emnet vil du få innsikt i forhold som påverkar problemåtferd, sosiale- og emosjonelle vanskar og korleis barnehagen og skulen kan arbeide for å førebygge og avhjelpe slike vanskar. Det vil bli tatt utgangspunkt i ein systematisk tilnærming til emneområdet som også inkluderer individperspektivet.

Spesialpedagogikk - emne A 

Du får kompetanse som er relevant i arbeid med tilpassa opplæring og spesialpedagogiske tiltak. Emnet vil ta for seg det viktige ved å fremme eit godt psykososialt læringsmiljø, der det enkelte barn kan oppleve tryggleik og sosial tilhøyr.

Du får innsikt i yrkesteoretisk problemstilling knytt til arbeid med problemåtferd i barnehage og skule.

Organisering og arbeidsmåtar

Fire samlingar à 2 dagar. Førelesningar, individuelt arbeid, gruppearbeid og drøftingar.

1. Samling: 20. og 21. august (veke 34)
2. Samling: 10. og 11. september (veke 37)
3. Samling: 1. og 2. oktober (veke 40)
4. Samling: 5. og 6. november (veke 45)

Tid: Tirsdag kl. 13.00-18.00 og onsdag kl. 09.00-14.00

Studiekrav

80 % obligatorisk frammøte og obligatoriske studieoppgåver, som blir presentert i semesterplan.

Vurdering

Oppgåve. Innlevering onsdag 27. november 2019. Karakterskala A–F.