Psykologi

Dette emnet er en bred innføring i mange tema innen moderne psykologisk kunnskap bygget på forskning. Det vil bli lagt vekt på å vise praktiske konsekvenser av den teoretiske kunnskapen både i dagliglivet og arbeidslivet.

Målet for emnet er at studenten tilegner seg kunnskap om sentrale begreper og perspektiver innen moderne vitenskapelig psykologi, og kan anvende grunnleggende psykologiske perspektiver og teorier i drøfting av mellom-menneskelige problemsituasjoner.

Sentrale tema i emnet:

 • Forholdet mellom arv og miljø
 • Menneskelig atferd og psykologiske egenskaper
 • Motivasjon og prestasjon
 • Påvirkning av rusmidler
 • Søvn og søvnproblem
 • Læring og ulike læringsprinsipper
 • Sosialpsykologi og gruppepsykologi
 • Stress og helsepsykologi
 • Psykiske lidelser

Organisering og arbeidsmåte

Samlingene vil avholdes i form av tradisjonelle forelesninger, men med vekt på dialog og samhandling rundt aktuelle tema. Det vil bli kveldsundervisning fra kl. 17.15-2100 følgende tirsdager: 

 • August: 20.8 og 27.8
 • September: 3.9 og 24.9
 • Oktober: 1.10, 15.10, 22.10, 29.10
 • November: 12.11 og 19.11

Vurdering

Skriftlig eksamen