Teknologi for forretningsutvikling

Bedriftene på Vestlandet har vært med å legge premissene for denne kurspakken, som er klar for oppstart i februar 2021.

Vi satt sammen en kurspakke med ulike IT-emner basert på den responsen vi fikk fra næringsråd og bransjeklynger.

To av kursene kjøres av Universitetet i Bergen, og to kurs kjøres av Høgskulen på Vestlandet. Vi har dertil lagt til en avsluttende prosjektoppgave som deltakere kan velge for dermed å kunne få totalt 30 studiepoeng, tilsvarende 1/2 år fulltidstudium. Det anbefales at man begynner med kurset i programmering, da dette danner grunnlaget for de øvrige kursene.

Vi kjører ett kurs hvert semester i pilotfasen, og planlegger en videreføring av emnene de etterfølgende år.

I pilotfasen vil kursene bli tilbudt gratis.

Målsettingen er at næringsbedrifter på Vestlandet skal kunne lære opp nøkkelpersoner med oppdatert fagkunnskaper for virksomhetens produktutvikling og omstilling i en digital hverdag.

Du finner mer informasjon på nettsidene til UiB.