Teknologi for forretningsutvikling

Etter- og vidareutdanning

Bedriftene på Vestlandet har vært med å legge premissene for denne kurspakken, med oppstart i februar 2021.

Vi satt sammen en kurspakke med ulike IT-emner basert på den responsen vi fikk fra næringsråd og bransjeklynger.

To av kursene kjøres av Universitetet i Bergen, og to kurs kjøres av Høgskulen på Vestlandet. Vi har dertil lagt til en avsluttende prosjektoppgave som deltakere kan velge for dermed å kunne få totalt 30 studiepoeng, tilsvarende 1/2 år fulltidstudium. Det anbefales at man begynner med kurset i programmering, da dette danner grunnlaget for de øvrige kursene.

Vi kjører ett kurs hvert semester i pilotfasen, og planlegger en videreføring av emnene de etterfølgende år. Du søker på ett og ett kurs, direkte til UiB eller HVL. Det første kurset er ved UiB.

I pilotfasen vil kursene bli tilbudt gratis.

Målsettingen er at næringsbedrifter på Vestlandet skal kunne lære opp nøkkelpersoner med oppdatert fagkunnskaper for virksomhetens produktutvikling og omstilling i en digital hverdag.

Du finner mer informasjon på nettsidene til UiB.