Total kvalitetsledelse

Kurset gir grunnleggende kunnskaper innenfor kvalitet og utvikling av system for kvalitetsledelse basert på anerkjente teorier og metoder og kontinuerlig forbedring.

Kurset har moduler som bl.a. innbefatter:

  • Modell for forståelse av kvalitetsledelse (Dugelighetsmodellen) herunder, kunde og samfunnskommunikasjon og marked, strategi innen kvalitet, kostnad. Leveranse og HMS, strategigjennomføring (hoshin kanri), ledelse og utvikling av prosesser, samt alle funksjoner og støtteprosesser som utgjør bedriftens virksomhet.   
  • Måling og kontinuerlig optimalisering av prosesser basert på kunde, samfunn og fremtidige behov.
  • Relasjoner til kravene i anerkjente standarder for kvalitetsledelse samt forskrift om HMS.
  • Teamarbeid-Ferdighetstrening i teamledelse og kulturbygging for å kunne bidra til virksomhetsutvikling i verdens klasse.

Se emneplanen for mer informasjon.

Kurset består av samlinger og innleveringsoppgaver.

Samlinger

1. samling: 30. aug.01. sept.
2. samling: 20.22. sept.
3. samling: 18.20. okt.
4. samling: 15.-16. nov. (Eksamen)

Fredager kl. 16.0020.00, lørdager kl. 9.0017.00, og søndager kl. 9.0014.00