Veilederutdanning

Etter- og vidareutdanning

Er du lærer i barnehage eller skole og ønsker nye utfordringer i jobben, kan veilederutdanning være noe for deg. Mange lærere har erfart veiledning som et stadig viktigere i profesjonsutdanningen og for utvikling i yrkesutøvelsen. Studiet tar derfor sikte på å utvikle innsikt og forståelse for veiledning som redskap for utviklingsprosesser i skole og barnehage.

I utdanningen har praksislæreren en viktig rolle, mens den nyutdannede læreren har krav på god og kvalifisert veiledning den første tiden i yrket. Studiet kvalifiserer deg til å kunne være praksislærer for lærerstudenter i utdanningen og videre for å kunne være mentor for nyutdannede lærere. Studiet har en tydelig praktisk forankring og tar utgangspunkt i deltakernes egne veiledningsoppgaver og erfaringer i skole og barnehage.

Du gjennomfører 2 emner på 15 studiepoeng, med avsluttende eksamen i hvert emne. 1. semester tar du emnet Profesjonsrettet veilederutdanning, veiledning i barnehage og skole, grunnemne.

I 2. semester kan du velge mellom to fordypningsemner med utgangspunkt i egne interesser og veilederpraksis:

  • Enten: Profesjonskvalifisering: Veiledning av studenter og nyutdannede lærere i barnehage og skole
  • Eller: Profesjonsveiledning: Prosessveiledning for kvalitetsutvikling i barnehage og skole

Studiet er nett-, samling- og arbeidsplassbasert med tre felles samlinger over to dager hvert semester ved HVL. I samlingene blir det lagt opp til korte forelesninger, diskusjoner og refleksjon i grupper, praktiske og varierte veiledningsøvelser. Mellom de felles samlingene vil du arbeide med undervisningsmateriell på nett, du vil delta i studentaktive nettsamlinger og du vil være en del av en nettbasert studiegruppe. Canvas vil bli brukt som nettbasert studiestøttesystem.

Timeplan

1. semester har samlinger i Bergen på datoene:

  • 23.-24 august
  • 20.-21.september
  • 25-26 oktober

2. semester har samlinger i Bergen på datoene:

  • 10-11. januar
  • 21-22. februar
  • 25-26. april