Vernepleie

Som vernepleier arbeider du med mennesker med funksjonsvansker, og legger til rette for god livskvalitet, mestring av hverdagen og selvbestemmelse for den enkelte.

I vernepleieutdanningen får du kompetanse om psykologi, sosialt arbeid og pedagogikk, i tillegg til sykdommer og legemiddel. Du må være empatisk og omsorgsfull, og ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Som vernepleier jobber du særlig med mennesker med utviklingshemming, men også med mennesker som har fysiske funksjonsvansker, psykiske lidelser, rusproblem og aldersdemens.

Vernepleieutdanning i Bergen og Sogndal

Vernepleiestudiet er en bachelorutdanning. Hos oss kan du utdanne deg til vernepleier på heltid over tre år i Bergen eller i Sogndal.

Du kan også ta vernepleieutdanningen i Sogndal som deltidsutdanning over fire år.