Helse og sosial

Jobbar du innan helse- og omsorgssektoren? Vi har vidareutdanningar for deg som vil vidareutvikle eigen profesjonalitet og kompetanse.

Til heile lista over vidareutdanningar

 

Nokre smakebitar: