Mann med radiosamband på båt.

Maritim sektor - livslang læring

Jobbar du i maritim sektor? Vi tilbyr ein stor variasjon av oppdragsbaserte kurs og utdanningar.

HVL tilbyr oppdragsbaserte kurs innan til dømes tankermannkurs og GOC. Dessutan kan vi lage skreddersydde utdanningar innan mellom anna maritim jus, maritim leiing, maritim IT og sikkerheit, samt Cyber Technology. Ta gjerne kontakt!

Til heile lista over vidareutdanningar

 

Nokre smakebitar: